Du skal have vandscooterbevis for at føre vandscooter

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Overgangsordningen er slut. Nu er det ikke nok med et fritidssejlerbevis, hvis du vil styre en vandscooter.

Overgangsordning er slut. Nu skal alle have et vandscooterbevis for at styre en vandscooter. Det skriver Søfartsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Alle skal bestå prøven og have et vandscooterbevis

Siden kravet om vandscooterbevis blev indført i 2018, har der været en to-årig overgangsordning for dem, som i forvejen havde et fritidssejlerbevis. Den overgangsordning er slut.

Nu skal alle bestå prøven og have et vandscooterbevis, for at styre en vandscooter. Beviset er et krav, uanset om du ejer eller lejer fartøjet.

Du får vandscooterbeviset ved at bestå en prøve. Ved prøven skal du blandt andet vise kendskab til søvejsreglerne, og demonstrere sikker adfærd ved sejlads ved forskellige hastigheder, herunder styring og manøvrering under acceleration. Samtidig skal du vise hensyn til omgivelserne.

Prøvedeltagere til vandscooterprøve skal være fyldt 16 år.

Har du et fritidssejlerbevis i forvejen, eksempelvis et speedbådsbevis, kan du nøjes med at bestå den praktiske del af vandscooterprøven for at opnå bevis.

Du kan læse mere om, hvordan du opnår vandscooterbevis på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Du skal have vandscooterbevis for at røre ved styret

Husk også, at det er den, som har hænderne på styret, der skal have et vandscooterbevis. Det er ikke nok, at én om bord har et bevis.

Du skal blandt andet huske:

  • Du skal medbringe dit vandscooterbevis (som fører af vandscooter)
  • Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
  • Max 0,5 promille i blodet
  • Der skal være rednings- eller svømmevest til alle
  • Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
  • Overhold lokale sejladsbestemmelser
  • Du skal medbringe dokumentation for, at forsikringsforholdene er i orden.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pressefoto / Søfartsstyrelsen). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.