Udbetaling af feriepenge og tilskud til ydelsesmodtagere

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – En bred aftale i Folketinget medfører blandt andet en delvis udbetaling af indefrosne feriemidler svarende til tre ugers ferie og et skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner til ydelsesmodtagere. Dertil kommer andre pakker til lønmodtagere, selvstændige og virksomheder.

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende genopretningspakke, der skal sætte skub i dansk økonomi efter coronakrisen.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse i nat.

I takt med åbningen af samfundet udfases hjælpepakkerne

En bred aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet betyder, at en omfattende genopretningspakke fremover vil erstatte hjælpepakkerne, der med succes har holdt hånden under danske arbejdspladser under coronakrisen.

Hjælpepakkerne vil blive udfaset, i takt med at samfundet åbner op igen.

»Med aftalen i dag tager vi et vigtigt skridt fremad og videre ud af krisen. Vi sætter en ansvarlig slutdato på de midlertidige hjælpepakker,« siger finansminister Nicolai Wammen (S) siger:

»Og samtidig giver vi en markant saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi og iværksætter flere tiltag for at hjælpe danske eksportvirksomheder gennem krisen på de globale markeder. Jeg er meget glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier har taget ansvar for Danmarks økonomiske genopretning. Det tjener Danmark bedst, når vi står sammen.«

Udfasning af hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder. Hjælpepakkerne er efterfølgende blevet justeret og forlænget.

Hjælpepakkerne har været medvirkende til, at dansk økonomi har et bedre afsæt for den genopretning, der venter forude.

Parterne er enige fortsat at holde hånden under særligt udsatte erhverv, herunder virksomheder omfattet af forbud, restriktioner med videre.

Aftaleparterne er blandt andet enige om:

 • En forlængelse af fristen for ansøgninger til de eksisterende garantiordninger til ultimo 2020 og en forhøjelse af garantiprocenten i garantiordningerne til 80 procent.
 • En ny og målrettet midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder, som er omfattet af visse COVID-19-relaterede restriktioner.
 • Ordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører med videre udfases ved, at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august.
 • At selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab under visse betingelser. Derudover lempes anciennitetskriteriet for a-kassemedlemmer for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-kassemedlemmer, men som endnu ikke opfylder anciennitetskriteriet, ligesom dagpengereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, som er omfattet af egentligt forbud, gøres mere fleksible.
 • En udfasning af den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet, hvor tiltaget forlænges med yderligere to måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Suspenderingen ophører herefter endeligt. Ordningen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udfases ved, at ordningen forlænges med tre måneder.
 • En forlængelse af den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser frem til og med 31. august.
 • En forlængelse af udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende med to måneder.
 • Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.
 • En forlængelse af en række kompensationsordninger på kulturområdet frem til den 8. august 2020.

Genstart af økonomien og sikring af dansk eksport

Aftalepartierne er derudover enige om en genopretningspakke, der har til formål at stimulere dansk økonomi.

Det medfører:

 • En delvis udbetaling af de indefrosne feriemidler svarende til 3 ugers ferie med henblik på at sætte gang i dansk økonomi. Feriemidlerne vil kunne komme til udbetaling senest oktober 2020. Regeringen vil gå i dialog med arbejdsmarkedets parter og ATP om den konkrete udmøntning.
 • Et skattefrit engangstilskud på 1.000 kroner til ydelsesmodtagere. Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser.
 • En forøgelse af virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling igennem en midlertidig forhøjelse af fradraget herfor.
 • En styrkelse af den internationale turismemarkedsføring i 2020.

Der er også enighed om at understøtte danske eksporterhverv

Det drejer sig om:

 • Oprettelse af en statslig fond der kan bidrage til at rekapitalisere danske virksomheder. Fonden skal bidrage til at styrke kapitalgrundlaget i større, samfundsbærende, danske virksomheder, der har udtømt andre normale finansieringsmuligheder. Der afsættes 10 milliarder kroner til at stifte Fonden.
 • Yderligere 500 millioner kroner i 2020 til en samlet eksportpakke, herunder til opfølgning på genstartsteams og 15 millioner kroner årligt i 2020 og 2021 til en yderligere styrkelse af Eksport- og Jobskabelsestaskforcen.
 • En genstartsfond i regi af Vækstfonden.

Erhvervsministeren vil desuden forhandle videre om en sommerpakke med konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Der afsættes 700 millioner kroner hertil i 2020.

Derudover vil regeringen præsentere et oplæg til en luftfartspakke, der drøftes med aftaleparterne.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jaanalisette / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.