Bred aftale om infrastruktur – Korsør får et nødspor

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 11 måneder siden.

Korsor.News – En bred aftale på Christiansborg fører til en historisk aftale om en infrastrukturplan til mere end 160 milliarder kroner. Slagelse Kommune kan se frem til et befæstet nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev.

Bred enighed på Christiansborg fører til en “historisk” aftale om en infrastrukturplan til mere end 160 milliarder kroner, heraf nye projekter til 106 milliarder kroner.

Aftalen skal binde Danmark endnu stærkere sammen og nedbringe trængslen på de danske veje uden at gå på kompromis med den grønne omstilling.

Det skal blandt andet ske ved massive investeringer i kollektiv transport og udbygning af vejnettet, hvor trængslen er størst. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

I Slagelse Kommune kan vi se frem til det længe ventede befæstede nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev, og måske støj-skærme ved Tjæreby ved Skælskør.

Den største danske infrastrukturplan nogensinde

Regeringen (Socialdemokratiet) har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne indgået en historisk aftale om Infrastrukturplan 2035.

Med investeringer for samlet set mere end 160 milliarder kroner er der tale om den største danske infrastrukturplan nogensinde.

I planen indgår investeringer for mere end 86 milliarder kroner i kollektiv transport og cirka 64 milliarder kroner til anlæg og udbygning af fremtidens veje. Aftalen indebærer nye projekter for 106 milliarder kroner.

»Vi har i dag vedtaget en historisk bred og ambitiøs plan på 160 milliarder kroner for Danmarks infrastruktur, så færre danskere i fremtiden skal opleve kø og ventetid. Med aftalen samler vi Danmark og binder landet endnu stærkere sammen,« siger finansminister Nicolai Wammen (S) og fortsætter:

»Det er en snusfornuftig investering i blandt andet kollektiv trafik, veje og cykelstier, som vil gøre hverdagen nemmere for mange og sikre danske virksomheder endnu bedre mulighed for at afsætte deres varer og skabe arbejdspladser – uden at gå på kompromis med den grønne omstilling. Det er jeg glad for, at vi har fundet rigtig bred opbakning til.«

Infrastrukturprojekter og transportpolitiske tiltag

Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er aftaleparterne blevet enige om at afsætte penge til en lang række infrastrukturprojekter og transportpolitiske tiltag herunder:

  • Mere end 86 milliarder kroner til kollektiv trafik, heraf cirka 45 milliarder i nye investeringer, der skal sikre hurtigere rejser på tværs af landet, nye BRT- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København.
  • Cirka 64 milliarder kroner til anlæg af fremtidens veje, der skal bidrage til at løse centrale trængselsudfordringer og binde Danmark bedre sammen.
  • Omtrent 11 milliarder kroner til tre centrale regionale udviklingsprojekter, der skal bidrage til den lokale udvikling og trafikudviklingen i hele regionen.
  • 3 milliarder kroner til nye cykelinitiativer, der skal få flere til at vælge cyklen ved for eksempel anlæg af nye cykelstier i kommuner og langs statsveje.
  • Grønne tiltag, der skal sikre, at ny infrastruktur ikke sker på kompromis med klimamålsætningerne, for eksempel udrulning af klimavenlig asfalt, batteritog på statsbanerne og opsætning af ladestandere langs statsvejene.

Forslagene skal blandt andet mindske problemerne med kø, styrke den kollektive trafik og skabe forudsætningerne for en omstilling til grønne transportformer. I modsætning til tidligere infrastrukturplaner er Infrastrukturplan 2035 i sig selv CO2-neutral.

Nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev

I Slagelse Kommune kan vi se frem til de længere ventede befæstede nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev.

Der skal indledningsvis gennemføres en screening af, om projektet er VVM-pligtigt (Vurdering af Virkningerne på Miljøet).

Aktuelt er der en række stærkt støjbelastede boliger ved Tjæreby i Skælskør. Derfor vil der i planlægningen af projektet blive set på etablering af støj-skærme.

Desuden vil der blive en forundersøgelse af en tværforbindelse fra Kalundborg til Næstved over Slagelse.

»Fra et vestsjællandsk perspektiv, så er jeg meget tilfreds med, at vi allerede næste år kan bygge den næste del af Kalundborg-motorvejen, og vi får en forundersøgelse af en tværforbindelse fra Kalundborg til Næstved over Slagelse. Og så får vi en opgradering af jernbanen omkring Ringsted,« udtaler bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad (S) i til sn.dk.

Minister: »Det her er en aftale med danskerne i centrum«

»Vi er enige om at investere massivt i bedre kollektiv transport, flere veje og bedre cykelinfrastruktur. Det her er en aftale med danskerne i centrum,« siger Transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:

»I alle dele af landet. Vi ønsker et langt større fokus på at reducere trængsel og gøre plads til grønne biler, bekæmpe vejstøj og give vores jernbaner et stort og tiltrængt løft. Det er samlet set en rigtig god og meget bred politisk aftale med den rigtige balance mellem investeringer i vej- og kollektive transportprojekter.«

Aftalen er gældende fra 2022-2035 og indebærer en invitationsret til transportpolitiske forhandlinger på de dele af aftalen, som de pågældende partier deltager i.

Aftalen ændrer ikke på gældende delforlig på transportområdet samt aftaler om konkrete, igangværende anlægsprojekter.

Læs infrastrukturaftalen på: fm.dk (pdf).
Læs projektoversigten på: fm.dk (pdf).

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pasja1000 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.