Bekymrede kvinder efter mangelfulde brystundersøgelser

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Medieomtalen af de mangelfulde brystundersøgelser i Region Sjælland har skabt bekymring blandt kvinder, der er blevet screenet for brystkræft, men undersøgelser uden ultralyd er helt i tråd med retningslinjerne, hvis man er indkaldt til screening.

Afdelinger, der undersøger for brystkræft, modtager i øjeblikket henvendelser fra kvinder, der er bekymrede for, om de har fået den rigtige undersøgelse i forbindelse med screening for brystkræft. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Ringsted-sagen drejer sig om klinisk mammografi

Bekymringen er opstået i kølvandet på den meget omtalte sag fra Ringsted Sygehus, hvor 2.600 kvinder, der blev henvist til klinisk mammografi, ikke fik korrekte undersøgelser for brystkræft.

Kvinderne fik mammografi, men ikke ultralydsscanning og undersøgelse med hænderne, sådan som de faglige retningslinjer foreskriver.

Er man indkaldt til screening for brystkræft, er der dog ingen grund til bekymring, hvis man ikke har fået foretaget ultralydsscanning:

»Ringsted-sagen drejer sig om kvinder, der er henvist til såkaldt klinisk mammografi, fordi de har nogle bestemte symptomer, der har givet mistanke om, at de måske kan have brystkræft – ikke om kvinder, der er indkaldt som en del af screenings-programmet for brystkræft,« siger Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Normal screening for brystkræft sker uden ultralyd

Anette Lykke Petri understreger, at undersøgelse uden ultralyd er i overensstemmelse med de faglige retningslinjer, når det drejer sig om det almindelige screeningsprogram for brystkræft:

»Ved screening for brystkræft, som alle kvinder mellem 50 og 69 år bliver indkaldt til automatisk, udfører man kun mammografi. Så er man indkaldt til screening, behøver man ikke bekymre sig, hvis man ikke har fået en ultralydsundersøgelse. Det er helt efter bogen,« forklarer hun.

De mangelfulde brystundersøgelser ved klinisk mammografi foregik på Ringsted Sygehus over en fireårig periode.

Styrelsen for Patientsikkerhed er gået ind i sagen og har bedt Region Sjælland sikre, at kvinder, det er relevant for, bliver genindkaldt og undersøgt i overensstemmelse med de faglige standarder.

Læs også: Syvpunktsplan skal rette op på mangelfulde brystundersøgelser.

Kvinder mellem 50 og 69 år får automatisk tilbud om undersøgelse for brystkræft med mammografi hvert andet år. Hvis man mærker noget anderledes, er det ikke nok med screeningsmammografi, og man skal kontakte sin læge. Herefter kan der udføres mammografi, ultralyd og undersøgelse med hænder samt eventuel vævsprøveudtagning.

Øverst: Genrefoto. (Illustration: Basker Dhandapani / Pixabay). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.