64 bredbåndspuljeansøgninger i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Ansøgningerne til den statslige bredbåndspulje er steget markant i 2018. De fleste kommer fra tyndt befolkede områder i Region Sjælland. Men der er ikke penge nok i puljen.

Ansøgningerne til Regeringens bredbåndspulje er steget markant i år. Puljen er samtidig større i år end nogensinde før. Region Sjælland, Midtjylland og Syddanmark står for hovedparten af alle ansøgninger.

Antallet af puljeansøgere næsten fordoblet i 2018

Sidste år var der 73 ansøgere til den statslige pulje til lynhurtigt bredbånd. I år er det tal næsten fordoblet til 137. Samtidig skal ansøgerne kæmpe om andel i det hidtil største støttebeløb, som er 110 millioner kroner. Der er indløbet ansøgninger for 150 millioner kroner, så ikke alle ansøgere får del i puljen.

»De mange ansøgninger til bredbåndspuljen viser, at der stadig er lokale områder i Danmark, hvor der ikke er adgang til hurtigt bredbånd. Det bekræfter mig i, at puljen er et godt supplement til den markedsbaserede udrulning af bredbånd i Danmark,« siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Udkantsområder med ringe internet skal tilgodeses

Forud for årets ansøgningsrunde blev rammerne for bredbåndspuljen justeret. Det har været et ønske fra regeringen og de øvrige partier i Folketinget, at særligt udkantsområder med ringe adgang til lynhurtigt internet skal tilgodeses.

Et blik i ansøgerfeltet viser, at det hovedsagelig er regionerne Sjælland, Midtjylland og Syddanmark, som har markeret sig med ansøgninger. Samtidig er antallet af ansøgere i Region Hovedstaden er faldet fra 22 i fjor til 12 i år.

Læs også: Region Sjælland har det langsomste internet.

»Jeg hæfter mig ved, at der er kommet hele 64 ansøgninger fra Region Sjælland, som er den del af Danmark, hvor bredbåndsdækningen er dårligst. Det er sundt for sammenhængskraften i Danmark, hvis alle danskere får del i den teknologiske udvikling,« siger Lars Chr. Lilleholt.

Behandlingen af ansøgningerne forventes afsluttet i december, så de godkendte projekter kan få besked inden jul.

Læs også: Region Sjælland får lynhurtigt bredbånd.

Fakta om Regeringens bredbåndspulje

  • Ansøgningsfristen var den 31. oktober 2018.
  • Behandlingen af ansøgningerne forventes afsluttet i december 2018.
  • Der er modtaget 137 ansøgninger, som vedrører cirka 6.000 adresser i hele landet.
  • Ud af 137 ansøgninger kommer 64 ansøgninger fra Region Sjælland, som er den region, hvor bredbåndsdækningen er dårligst.
  • Der er samlet søgt om tilskud på cirka 150 millioner kroner, men der er cirka 110 millioner kroner til rådighed i puljen.
  • Der kan ydes tilskud til adresser, der er registreret som boliger, virksomheder eller sommerhuse. Der ydes ikke tilskud til byzoneadresser i bykommuner.
  • Kriterierne for puljen er justeret i forhold til tidligere. De nye kriterier tilgodeser i højere grad projekter fra tyndt befolkede områder.
  • Bredbåndspuljen blev introduceret af regeringen i 2016. Puljen er siden flere gange forhøjet for at sikre regeringens ambition om lynhurtigt bredbånd i hele landet inden udgangen af 2020.
  • Der er cirka 200.000 tilskudsberettigede adresser i 2018. I 2017 var der cirka 270.000 støtteberettigede adresser. Forskellen skyldes ikke kun fjernelsen af byzoneadresser i bykommuner. Andre forhold, som spiller ind, er blandt andet, at nogle adresser har fået bedre dækning.
  • Regeringen har foreslået, at der på Finanslov 2019 afsættes 100 millioner kroner til bredbåndspuljen.

Genrefoto: rawpixel / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.