500 flygtninge fordeles til næste år

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Udlændingestyrelsen forventer at visitere 500 flygtninge til kommunerne i 2022. Det giver 75 flygtninge til Region Sjælland og 2 flygtninge til Slagelse Kommune.

Cirka 500 flygtninge vil næste år blive visiteret til kommunerne, lyder forventningen fra Udlændingestyrelsen. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Minister: »Vi har rekordlave asyltal for tiden«

Udlændingestyrelsen vurderer hvert år det forventede antal flygtninge, der vil blive meddelt opholdstilladelse, og som skal boligplaceres i kommunerne i det efterfølgende år.

Det forventede landstal for 2022 er på 500 flygtninge. Tallet var sidste år 600.

Regionskvoterne er fastsat således:

  • Region Sjælland 75 flygtninge
  • Region Hovedstaden 113 flygtninge
  • Region Syddanmark 113 flygtninge
  • Region Midtjylland 126 flygtninge
  • Region Nordjylland 73 flygtninge.

Udlændingestyrelsen lægger op til, at Slagelse Kommune modtager omkring 2 flygtninge.

Landstallet giver kommunerne et bud på integrationsopgavens forventede omfang i det kommende år. Tallet fastsættes på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesprocenten.

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, cirka 840 i 2018, cirka 730 i 2019 og cirka 600 i 2020. I 2021 forventes landstallet fortsat at være omkring 600, mens landstallet for 2022 altså nu vurderes til at blive omkring 500.

»Vi har rekordlave asyltal for tiden. Det betyder også et lavt antal flygtninge, der skal integreres i kommunerne. Og det er godt. Jo færre der kommer til fx Kalundborg, jo nemmere er det for kommunen at få dem i arbejde og få dem til at lære dansk. Antallet har betydning for integrationen,« siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Antallet på kvoteflygtninge kendes endnu ikke

Det bemærkes, at udlændinge- og integrationsministeren almindeligvis midt på året træffer beslutning om eventuel modtagelse af kvoteflygtninge i Danmark. Antallet er derfor endnu ikke fastsat for 2021.

Det betyder, at det antal genbosatte flygtninge, der som følge af ministerens beslutning måtte overgå til integration i kommunerne i 2022, ikke indgår i Udlændingestyrelsens vurdering af landstallet for 2022.

Fakta om boligplacering af flygtninge:

  • Udlændingestyrelsen skal hvert år og senest den 1. maj udmelde et landstal, som er styrelsens skøn over det antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne det kommende år.
  • Udlændingestyrelsen skal samtidig fastsætte det antal flygtninge, som forventes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det kommende kalenderår. Regionskvoterne udsendes samtidig med landstallet.
  • I hver region har kommunerne herefter mulighed for at indgå aftaler om, hvordan de pågældende flygtninge skal fordeles. Aftalerne skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september, hvorefter styrelsen fastsætter de endelige kommunekvoter for det kommende år.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Alexas Fotos / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.