Restvacciner prioriteres efter faste kriterier

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Grundlæggende prioriteres restvacciner i Region Sjælland i forhold til de mennesker, der hver dag arbejder for at holde samfundet åbent,« lyder det fra regionen.

Region Sjælland får i øjeblikket mange henvendelser fra borgere, der spørger til systemet for anvendelse af restvacciner.

Regionen har nogle fastlagte kriterier for, hvordan restvacciner skal prioriteres, hvis en borger udebliver. et skriver regionen i en meddelelse.

Kriterierne er vedtaget af Region Sjælland

I Region Sjælland anvendes langt de fleste vacciner til de relevante målgrupper, som Sundhedsstyrelsen har defineret, og der er derfor meget få restvacciner til overs.

Når det sker, at en borger udebliver fra vaccination, prioriteres restvaccinerne efter fastlagte kriterier vedtaget af Region Sjælland.

Man forsøger først at fremrykke vaccination af en anden borger, der kommer fra samme målgruppe, som den udeblivende borger.

Region Sjælland prioriterer dernæst (hvis der ikke kan findes en borger fra målgruppen) at give eventuelle restvacciner til personale i kommunernes frontlinjepersonale. Det vil sige kommunalt ansatte i kritisk vigtige funktioner for eksempel på plejehjem, bosteder og væresteder.

»Grundlæggende prioriteres restvacciner i Region Sjælland i forhold til de mennesker, der hver dag arbejder for at holde samfundet åbent. Vi vil gerne sikre vigtige samfundsinstitutioner og fortsætter derfor med at arbejde ud fra de kriterier for restvacciner, der har vist sig effektive,« oplyser regionen.

Kriterierne for fordeling af restvacciner i Region Sjælland er:

  • Restvacciner skal så vidt muligt gå til de borgere, der er inviteret til vaccination – de ældre først.
  • Hvis det ikke er muligt at få fat på borgere, giv da restvaccine til medarbejdere, der har modtaget en invitation til vaccination.
  • Hvis det ikke er muligt at få fat i en medarbejder, der har fået en invitation, giv da restvaccinen til en anden medarbejder, som oprettes manuelt.
  • Hvis det ikke er muligt at finde en anden medarbejder, giv da vaccinen til en person, som oprettes manuelt, så vaccinen ikke går til spilde.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Richards Drawings / Pixabay). NM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.