Undervisningsforløb til højtbegavede i 7. klasse

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). Zand.News – »Der er i gennemsnit en højt begavet elev i hver eller i hver anden klasse i den almindelige danske folkeskole. Hvis eleverne ikke får de faglige udfordringer, der svarer til deres særligt gode begavelse, sker der måske det, at de velbegavede elever underpræsterer,« lyder det fra skolechefen.

"Undervisningsforløb til højtbegavede i 7. klasse"