Elever prøvet kræfter som lastbilchauffør

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Slagelse.News – En specialdesignet lastbil lægger vejen forbi Dalmose Centralskole tirsdag den 15. august. For en dag rykker elevernes undervisning ud af klasselokalet og ind i lastbilen, når de skal teste deres evner i førerhuset og lære mere om mulighederne i godstransportbranchen.

Et faldende antal unge søger ind på erhvervsuddannelserne, og den udvikling vil transportbranchen gerne lave om på. Derfor besøger deres specialdesignede lastbil i denne uge Dalmose Centralskole som en del af et landsdækkende roadshow, hvor elever over hele landet kan prøve kræfter med chaufførjobbet. Det skriver Transportens Udviklingsfond i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume af AI/kunstig intelligens: Elever på Dalmose Centralskole får mulighed for at prøve jobbet som lastbilchauffør, når en specialdesignet lastbil besøger skolen som led i et landsdækkende roadshow arrangeret af Transportens Udviklingsfond. Den faldende interesse for erhvervsuddannelser bekymrer transportbranchen, der ønsker at tiltrække flere unge til chaufførjobbet. Den specialdesignede lastbil giver eleverne en hands-on oplevelse i førerhuset, inklusive en lastbil-simulator og interaktiv læring om godstransportbranchen. Roadshowet har allerede øget interessen for vejgodstransportuddannelsen. Desuden opfordres piger specifikt til at deltage, da kun en lille procentdel af lastbilchauffører er kvinder. Kampagnen “Job i Transport” håber at ændre dette stereotype syn og inspirere flere piger til at overveje chaufførjobbet.

Specialdesignet lastbil kommer til Dalmose

Mens flere unge vælger at tage en gymnasial uddannelse, er der stadig færre, som tager en erhvervsuddannelse. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der er sket et fald på mere end 15 procentpoint i løbet af de sidste ti år. Og det er et alarmerende tal for transportbranchen,
der regner med at mangle op mod 2.500 chauffører inden for få år.

Som et initiativ til at vende denne udvikling besøger transportbranchens roadshow skoler over hele landet for at inspirere eleverne til at vælge en uddannelse som chauffør, hvilket allerede har båret frugt i form af en generel tilgang til vejgodstransportuddannelsen.

I næste uge lægger den specialdesignede lastbil vejen forbi Dalmose, når den besøger eleverne på Dalmose Centralskole tirsdag den 15. august. For en dag rykker elevernes undervisning ud af klasselokalet og ind i lastbilen, når de skal teste deres evner i førerhuset og lære mere om mulighederne i godstransportbranchen. En sjov og anderledes dag, der byder på alt fra film og quizzer til en realistisk lastbil-simulator, som sender eleverne ud på deres første lastbiltur på de danske landeveje.

»Vi har virkelig gode erfaringer med at komme ud med Roadshow-lastbilen. Vi oplever, at eleverne synes, at det er en sjov og spændende måde at få kendskab til branchen på. De unge får mulighed for at komme ud af klasselokalet og indenfor i førerhuset og prøve en tur i lastbilen. Det giver dem en mere håndgribelig indsigt i jobbet som chauffør. Nogle skoler besøger vi nu for sjette gang,« siger Magnus Købke, der er projektchef i Transportens Udviklingsfond, som står bag roadshowet sammen med Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond.

Der skal mange flere kvinder i førersædet

Når Roadshow-lastbilen turnerer rundt på skolerne, har den et helt særligt budskab med til de unge piger: Der skal flere kvinder i førersædet. I Danmark er det nemlig kun 2 ud af 100 lastbiler, der føres af en kvinde, og det placerer godstransporten blandt brancherne med færrest kvindelige medarbejdere.

»Hvis vi skal ændre synet på lastbilchauffører, der generelt ses som et ”mandefag”, skal vi starte helt nede i folkeskolen. Som branche skal vi begynde at henvende os langt mere direkte til de unge piger, så de kan vokse op og se godstransportbranchen som en mulighed. Det er stadigvæk en udbredt myte, at kvinder ikke kan køre lastbil, men det er ganske enkelt ikke rigtigt. Kvinder er dygtige chauffører, og chaufførjobbet er lige så velegnet til kvinder, som det er til mænd,« fortæller Kim René Busch, der er formand for de to fonde, som står bag kampagnen “Job i Transport”.

I regi af Transportens Udviklingsfond og Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond har 3F og arbejdsgiverorganisationerne ATL og DTL-A siden 2015 kørt kampagnen “Job i Transport”, der skal forbedre lastbilchaufførers image og tiltrække flere til branchen. Kampagnen har derudover fokus på at fastholde nuværende transportarbejdere samt at tiltrække ledige og samfundsgrupper, som i dag er underrepræsenteret i branchen. Det gælder for eksempel kvinder og nydanskere. Siden kampagnens start har vejgodstransportuddannelsen set en fordobling i antal tilgange fra 584 personer i 2015 til 1.042 personer i 2022.

Øverst: Roadshow-lastbilen. (Foto: Transportens Udviklingsfond). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.