Evalueringer eller ej af den boligsociale helhedsplan

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Leder (analyse) – Hvordan står det til med de evalueringer af den boligsociale helhedsplan, som blev diskuteret på byrådsmødet den 27. august 2018?

På mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune den 6. august 2018 havde byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen (V) brugt sin initiativret til at få “Evaluering af boligsocial helhedsplan” på dagsordenen. Christopher Trung havde selv udarbejdet 157 konkrete evalueringsspørgsmål.

Beslutningen blev ikke vedtaget på grund af stemmelighed, da Thomas Clausen (EL), Sofie Janning (S) og Helle Blak (SF) stemte imod. Christopher Trung valgte derfor at løfte sagen til Byrådet.

Christopher Trung oplyste efterfølgende til Slagelse News, at han aldrig havde set en evaluering, og at han heller ikke kendte til, at der skulle være udarbejdet en evaluering.

Der er rigelig med evaluering af helhedsplanen

En uges tid efter mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget har Thomas Clausen (EL), som er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, den opfattelse, at der er rigelig med evaluering.

»Det er vist rigelig evaluering indtil videre,« oplyste Thomas Clausen til Slagelse News den 14. august 2018 og fortsatte:

»Sagen er i øvrigt fyldt med så mange politiske og personlige modsætninger, som boligselskaberne og de fleste medarbejdere i kommunen sikkert gerne ville være foruden.«

Thomas Clausen henviste samtidig til punkt 14 på byrådsmødet den 26. juni 2017, nærmere bestemt bilag 2 “Strategisk samarbejdsaftale” mellem de fem boligselskaber og Slagelse Kommune. Dette bilag omtaler retningslinjerne for disse evalueringer.

Evaluering af helhedsplanen er aftalt og beskrevet

Christopher Trung (V) fastholdt alligevel sit ønske om mere konkrete evalueringsværktøjer, da han talte med Sjællandske omkring 10 dage efter.

»Det handler om, at jeg gerne ser, vi får nogle konkrete tal på, hvor langt vi er nået med helhedsplanen, og det er ikke urimeligheder, jeg har spurgt om, det er helt konkrete spørgsmål, som der kan trækkes tal på,« oplyste Christopher Trung til SN.dk den 24. august 2018.

I samme artikel præciserede Thomas Clausen sin holdning:

»Der er allerede aftalt og beskrevet, hvordan den her plan og aftale mellem Slagelse Kommune og boligselskaberne skal evalueres,« oplyste Thomas Clausen til SN.dk.

Sofie Janning (S) og Helle Blak (SF) kommer også ind på deres holdning til Christopher Trungs forslag om evaluering af boligsocial helhedsplan på byrådsmødet den 27. august 2018:

»Jeg synes simpelthen, det er spild af tid og penge,« sagde Sofie Janning.

»Jeg er rigtigt rigtig meget træt af den trend, der er i Danmark med, at vi skal evaluere og evaluere,« supplerede Helle Blak på samme byrådsmøde.

Christopher Trung havde gjort opmærksom på, at der ikke skulle være tale om en sideløbende evaluering, men om en dybdegående evaluering.

Lokal evaluering jævnfør strategisk samarbejdsaftale

“Strategisk samarbejdsaftale” fra byrådsmødet den 26. juni 2017, som Thomas Clausen havde henvist til, indeholder en længere redegørelse om “lokal evaluering” på side 19, hvor der blandt andet står:

“Lokal evaluering foregår ved kontinuerlig registrering af aktiviteternes data. Slagelse kommune leverer dataregistrering for aktiviteter, som de har hovedansvaret for, og kompetencecentret sørger for egne registreringer samt det samlede overblik.”

“Hvert kvartal foretages en leverancemåling af aktiviteterne for at sikre kvantiteten af aktiviteterne. Tillige evalueres kvalitativt om de enkelte aktiviteter har den ønskede effekt. Der afholdes løbende evaluerings- og koordineringsmøde i koordinationsgruppen, hvilket dokumenteres via referat. Der afholdes tillige løbende evaluerings- og koordineringsmøder i de lokale følgegruppe(r, red.), som også dokumenters med referat.”

Derudover fremgår det, at der skal udarbejdes en helhedsevaluering ultimo 2018 eller primo 2019 og en gang ultimo 2021. Det er i den forbindelse, at Christopher Trung havde udarbejdet de 157 evalueringsspørgsmål, som blev nedstemt i både Social- og Beskæftigelsesudvalget og Byrådet.

Aktindsigt giver ikke adgang til lokale evalueringer

Betingelsen om “lokal evaluering” ændrer ikke ved, at Christopher Trung (V) havde påpeget over for Slagelse News, at han ikke havde set en evaluering. Thomas Clausen (EL) havde derimod sagt til Slagelse News, at der var rigelig evaluering indtil videre.

Det fremgår af “lokal evaluering” i “Strategisk samarbejdsaftale”, som Thomas Clausen selv henviste til, at der blandt andet skal ske kontinuerlig registrering af aktiviteternes data, og at der skal ske kvartalsvis leverancemåling og evaluering af aktiviteterne. Dertil kommer de løbende evaluerings- og koordineringsmøder.

Slagelse News har derfor søgt aktindsigt i leverancemålinger og evalueringer samt eventuelle referater.

Center for Børn og Unge svarer tilbage, at kommunen udelukkende ligger inde med akter, der er offentligt tilgængelige på Slagelse Kommunes hjemmeside, og at det er dem, som Slagelse News selv henviser til i sin anmodning om aktindsigt.

Slagelse Kommune ligger derimod ikke inde med leverancemålinger og evalueringer fra Den boligsociale helhedsplan:

»Den boligsociale helhedsplan “En fælles indsats” er som udgangspunkt ikke en kommunal institution. Den er ejet af boligorganisationerne, som er private aktører. Offentlighedsloven finder kun anvendelse på virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Slagelse Kommune kan gennem det kommunale tilsyn med boliger efterspørge foreliggende leverancemålinger og evalueringer, men formålet skal da være at udøve sin tilsynspligt,« skriver Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune til Slagelse News.

Leverancemålinger og evalueringer ikke offentlige?

Det har ved redaktionens slutning ikke været muligt at få en kommentar fra Den boligsociale helhedsplan “En fælles indsats” om leverancemålinger og evalueringer.

(Det har ved redaktionens slutning heller ikke været muligt at få en kommentar fra Center for Børn og Unge om, hvorfor det er Center for Børn og Unge, som svarer på denne aktindsigt. Redaktionen er naturligvis bekendt med, at formandskabet i Den boligsociale helhedsplan deles med børn- og ungedirektøren i Slagelse Kommune.)

Redaktionen kan blot konstatere, at det ikke er muligt at få adgang til leverancemålinger og evalueringer samt eventuelle referater i den boligsociale helhedsplan jævnfør “Strategisk samarbejdsaftale” via Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har lige fået tilsagn om 5,8 millioner kroner til forebyggelse af bandekriminalitet. Pengene skal anvendes til løn til fem medarbejdere på Motalavej og i Ringparken, som skal arbejde med en helhedsorienteret familieindsats på Motalavej og i Ringparken.

Læs også: 5,8 millioner til fem bandeforebyggende medarbejdere.

Men offentligheden kan ikke få indsigt i de løbende resultater i helhedsplanen?

Læs også: Uro i Rosenkildegården skaber mere politisk uenighed.


Genrefoto: AlexandrBognat / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.