Uro i Rosenkildegården skaber mere politisk uenighed

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Tilsynsrapporten oplyser, at der var råb som ‘lorteklub’, besiddelse af fyrværkeri, skud med fyrværkeri og optræk til uro blandt de unge under tilsynet på Rosenkildegården i Nordbyen i Slagelse. Venstre og Dansk Folkeparti mener, at de unge hellere skal deltage i aktiviteter uden for de belastede boligområder.

På byrådsmødet mandag den 26. februar, stemte Venstre og Dansk Folkeparti imod ‘Den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder i Slagelse og Korsør’, hvor drift af Rosenkildegården i Slagelse Nordby og Basen på Halskov skal være et led i den kriminalpræventive indsats i forbindelse med Ringparken og på Motalavej.

“Det gjorde vi af flere grunde. For det første har gadeplansindsatserne, heriblandt projektfinansierede klubber og væresteder, ikke nogen dokumenterbar effekt på antallet af anmeldelser eller andelen af unge, der sigtes for kriminalitet i de udsatte områder,” forklarer Christopher Trung på Facebook.

Han oplyser, at Center For Boligsocial Udviklings slutevaluering af 17 indsatser under puljen for helhedsorienteret gadeplansindsats viser dette. Den kan hentes på www.cfbu.dk.

“For det andet er der absolut mangel på objektiv evidens der kan understøtte grundlaget for værestederne som led i den kriminalpræventive indsats. Ganske rigtigt fulgte der et oplæg med forslaget, der utvetydigt anbefaler drift af sådanne væresteder i Rosenkildegården og Basen – men selvsamme oplæg er blevet lavet af Rosenkildegården og Basens egne folk,” uddyber Christopher Trung.

Troede oplægget om væresteder var lavet af forvaltningen

Christopher Trung forklarer, at de troede, at oplægget om klubberne var lavet af forvaltningen, men i mandags tilkendegav Rosenkildegården i et Facebook-opslag, at de selv havde lavet oplægget.

“Det er under al kritik at det ikke fremgik i sagsfremstillingen hvem der havde lavet oplægget, når oplægget er lavet af en inhabil part i sagen,” fortæller Christopher Trung videre, hvorpå han henviser til et pædagogisk tilsyn med Rosenkildegården og Basen i december måned.

Kritikpunkter fra tilsynet var blandt andet:

  • Mangel på dokumentation af forældresamarbejde.
  • Ingen praksis for registrering af forældrenes kontaktoplysninger.
  • Tilsynsførendes tvivl om, hvorvidt alle ansatte har den rette indstilling og de rette kompetencer til arbejdet.
  • Flere uheldige episoder med de unge under selve tilsynet på Rosenkildegården såsom ulovlig affyring af krudt og tilråb fra de unge.
  • Manglende opfølgning af anbefalinger fra sidste tilsyn i år 2015 for Rosenkildegården.

Kilde: Konklusion på anmeldt tilsynsbesøg på Værestederne Rosenkildegården og Basen den 18. og 19. december 2017.

Uenighed om de unge skal være i eller uden for ghettoerne

Venstre og Dansk Folkeparti mener, at der er et behov for, at der arbejdes på at øge børnene og de unges deltagelse i ordinære fritids-, sports- og foreningstilbud. Det vil give de unge nye rollemodeller i form af medspillere og trænere, samtidig med de får etableret nye venskaber end den vante på gaden, hvilket Center For Boligsocial Udviklings undersøgelse om sportsklubber også viser.

Omvendt fortæller formanden for børne- og ungeudvalget Helle Blak (SF) til SN.dk: “Vi kan ikke være bekendt at være på nakken af de væresteder, og nu bør vi bare erkende, at det er noget, der skiller vandene.”

Tidligere på måneden skulle Børne- og Ungeudvalget tage stilling til den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder, men der blev ikke enighed. Derfor valgte Christopher Trung (V), Stén Knuth (V) og Søren Lund Hansen (DF) at løfte sagen til byrådet.

De oplyste, at projektfinansierede fritidsaktiviteter og klubtilbud ikke er en langsigtet løsning i forhold til ungdomskriminalitet, men mener, at det handler det om at støtte børn og unge i at opsøge stærke fællesskaber og sunde interesser uden for de belastede boligområder.

[d12-plain]Ungdomscafeen Rosenkildegården ændrede deres opslag under byrådsmødet:
26. februar kl. 11:39: “[I] aften håber vi, at de tager endelig stilling til et oplæg, som vi selv har lavet med input fra unge, samarbejdspartnere og den viden, der er på området omkring kriminalitetsforebyggelse.”
26. februar kl. 18:15: “[I] aften håber vi, at de tager endelig stilling til et oplæg, som vi selv har været med til at lave med input fra unge, samarbejdspartnere og den viden, der er på området omkring kriminalitetsforebyggelse.”[/d12-plain]

Øverst: Christopher Trung (V). Arkivfoto: Slagelse Kommune.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.