Nye diger skal beskytte Storebæltsbroen mod klimaændringer

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Sund & Bælt er i gang med klimasikring af tunnellen ved Storebæltsforbindelsen. Det sker som følge af de klimaforandringer, som vi har oplevet og kan forvente at opleve i fremtiden.

Da Storebæltsforbindelsen blev designet for cirka 30 år siden, var forventningerne til de fremtidige maksimale havvandstande og bølgehøjder mindre end det, som vi ser i dag.

Derfor skal Sund & Bælt i samarbejde med Barslund A/S og Zøllner A/S klimasikre jernbanetunnellen ved Sprogø, så den kan modstå de fremtidige klimaforandringer.

Tunnelportalen skal klimasikres inden år 2025

I en rapport udarbejdet af COWI anbefales det, at man bør hæve digerne omkring tunnelportalen på Sprogø og Halsskov senest i 2025.

Vurderingen er lavet på baggrund af prognoser, som kan vise den forventede udvikling 50 år frem i tiden. Her er det muligt at sammenholde klimaudviklingen med designgrundlaget fra Storebæltsforbindelsen i 1988, som modsvarer en 10.000 års hændelse.

»En 10.000 års-hændelse optræder statistisk sjældent, men hvis den så opstår, så vil den være langt mere voldsom end for eksempel en 100 års-hændelse. Det gør det muligt for os at vurdere i hvor høj grad, vi skal være på forkant med klimasikringen,« fortæller driftsleder ved Sund & Bælt Jan Lyngsø.

Dagligt kører over 22.000 togpassagerer under Storebælt. Klimasikringen vil derfor både være en langsigtet investering i vedligehold af Storebæltsforbindelsen – og en samfundsøkonomisk gevinst.

Klimasikringen er estimeret til 30 millioner kroner. Projektet sker desuden med tanke på, at digerne nemt skal kunne udvides yderligere, hvis det igen bliver relevant i fremtiden.

Den nye klimasikring forventes færdig i efteråret 2019

Barslund A/S og Zøllner A/S påbegyndte arbejdet ultimo august 2018 på Sprogø. Den nye klimasikring forventes at stå færdig i efteråret 2019.

I perioden vil man bemærke en del maskin- og lastvognstransporter til og fra Sprogø. Sund & Bælt understreger dog, at de daglige bilister ikke vil være påvirket af arbejdet.

Klimasikringen omkring tunnelportalen ved Halsskov forventes at være afsluttet ved udgangen af 2021

Fakta om klimasikringen på Sprogø 50 år frem

  • Sprogø ligger i midten af Storebælt og er på cirka 154 hektar.
  • De nuværende diger på Sprogø kan modstå en vandhøjde på 2,5 meter over daglig vande.
  • I fremtiden forventes højvande ved en 10.000 års-hændelse om 50 år at komme op på 3,25 meter over daglig vande.
  • De nuværende diger, som skal modstå bølgerne, kan lige nu modstå en bølgehøjde på 4,0 meter.
  • I fremtiden forventes den maksimale bølgehøjde ved en 10.000 års-hændelse at komme op på 4,4 meter.

Den nuværende digehøjde på nordsiden af Sprogø er på 5,0 meter, og i fremtiden forventes digehøjden at blive 6,5 meter.


Arkivfoto: Sund & Bælt A/S.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.