Nyt boligområde skal udfordre vanetænkningen

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Bakkevejskvarteret skal være noget helt særligt. Derfor skal vi prøve at udfordre vanetænkningen og stille krav til de boliger, der skal bygges her, så vi får et område, som kan sætte Slagelse på landkortet,« lyder det fra borgmesteren.

Byrådet i Slagelse Kommune vedtog den 31. maj 2021 at sende “Forslag til kommuneplan 2021-2032” i 10 ugers offentlig høring.

Her finder man blandt andet Bakkevejskvarteret, som er navnet på et nyt boligområde, der bliver udpeget i den nye kommuneplan.

Visionen er at skabe et boligområde, hvor vanetænkningen bliver udfordret. Blandt andet er muligheden for et eller flere bofællesskaber på tegnebrættet. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Udfordre vanetænkningen og stille krav til boligerne

Slagelse vokser. Flere flytter til byen, og derfor bliver der i fremtiden brug for mere plads til at bygge nye boliger. Det er baggrunden for, at den nye kommuneplan, som nu er i høring, tilføjer et helt nyt boligområde til Slagelse.

Det nye boligområde har fået navnet Bakkevejskvarteret, og hvis kommuneplanen bliver vedtaget, er det visionen, at der skal skabes plads til et boligområde, som er noget særligt, og giver Slagelse mulighed for at fortsætte med at tiltrække nye borgere.

»Bakkevejskvarteret skal være noget helt særligt. Derfor skal vi prøve at udfordre vanetænkningen og stille krav til de boliger, der skal bygges her, så vi får et område, som kan sætte Slagelse på landkortet. Udviklingen af Tidselbjerget er gået hurtigere, end vi forventede, og derfor får vi brug for mere plads til boligudvikling, hvis vi skal følge med efterspørgslen,« siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Blandet område med forskellige boliger i flere prisklasser

Det nye boligområde kommer til at ligge i Slagelses nordlige udkant mellem Holbækvej, Nykøbing Landevej og Ndr. Ringgade, og det vil binde Skovbrynet og Tidselbjerget sammen. Men der vil komme til at gå flere år før, man for alvor kan se de første byggerier rejse sig i Bakkevejskvarteret.

Først skal den nye kommuneplan vedtages, og derefter skal der laves en helhedsplan, hvor rammerne for området bliver mere konkrete. Intentionen er at skabe et blandet boligområde med forskellige boligtyper i forskellige prisklasser, som kan tiltrække ressourcestærke borgere.

Læs mere om kommuneplan 2021, høring og borgermøder på: slagelse.dk eller slagelse.dk.

En af ideerne, som er på tegnebrættet, er muligheden for, at der kan etableres et eller flere bofællesskaber for familier. Den mulighed findes stort set ikke i Slagelse i dag.

»Vi mærker fra borgere og investorer, at det er noget, der er efterspørgsel efter – især hvis man kan kombinere det med eksempelvis økologiske haver eller bæredygtighed,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, og fortsætter:

»Overordnet vil vi gerne prøve at udvikle et boligområde, som måske er lidt skævt, og som kan være med til at tiltrække den type borgere som efterspørger fællesskab, natur og plads. I Slagelse skal vi være kendt for at byde på det gode liv.«

Hele Bakkevejskvarteret vil blive bebygget over flere år. Men for at veje og infrastruktur kan følge med vil det komme til at foregå efter en rækkefølgeplan, hvor man starter tættest på Slagelse by.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.