Visitations- og skærpet strafzone ved Motalavej

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Korsor.News – Politiet indfører visitations- og strafskærpelseszone omkring Motalavej på Halsskov efter flere episoder med vold og uro.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi indfører visitations- og strafskærpelseszone i et afgrænset område omkring Motalavej på Halsskov i Korsør efter flere episoder med vold og uro i området. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Skal forhindre kriminalitet og genskabe trygheden

Den skærpede strafzone og visitationszonen gælder fra i dag torsdag den 18. juni kl. 20.00 og varer foreløbigt frem til torsdag 25. juni kl. 20.00.

Formålet er at forhindre fremtidige kriminelle handlinger og på den måde genskabe trygheden i området.

»Der har den seneste periode været ekstraordinært meget uro i området ved Motalavej med blandt andet vold, fund af våben og grupperinger, der slås indbyrdes. Det skaber selvfølgelig stor utryghed blandt borgerne i området, og det kan de ikke være tjent med,« siger fungerende politidirektør Lars Harvest og fortsætter:

»Derfor har vi vurderet, at indførelse af disse zoner kan være med til at standse en opblussen af utryghedsskabende kriminalitet og genskabe trygheden i området.«

Straf for brand, hærværk, vold og våben fordobles

Oprettelsen af den skærpede strafzone betyder, at straffen for bestemte former for utryghedsskabende kriminalitet som for eksempel hærværk, vold mod politiet, brandstiftelse og overtrædelse af våbenloven som udgangspunkt bliver fordoblet, hvis den bliver begået inden for zonen.

Strafskærpelseszonen og visitationszonen er som beskrevet foreløbigt sat til at vare frem til 25. juni kl. 20.00, men politiet kan vælge at forlænge perioden, hvis der er behov og grundlag for det.

For den almindelige borger vil indførelse af zonerne ikke have stor betydning. Inden for en visitationszone har politiet dog lov til stikprøvevis at visitere folk efter våben uden på forhånd at have foretaget en sigtelse og uden at have en egentlig begrundet mistanke om, at den pågældende er i besiddelse af våben.

Visitations- og strafskærpelseszonen:

  • Nordlig afgrænsning: Vestmotorvejen, strækningen fra Tårnborgvejs underførelse i øst til den vestlige side af Halskovvej i vest.
  • Vestlig afgrænsning: Halsskovvej, sydgående fra Vestmotorvejen til krydset. Motalavej/Halsskovvej, og derefter mod vest ad Halsskovvej til skovstykke nord for bebyggelsen Fasanhaven. Derefter mod syd langs grønt område vest for Fasanhaven til gangsti, der markerer sydlig afgrænsning af bebyggelsen Fasanhaven.
  • Sydlig afgrænsning: Stisystemet fra Bragesvej til Dyrehovedsgård Allé ud for nr. 26.
  • Østlig afgrænsning: Strækningen fra Dyrehovedgårds Allé nr. 26 mod nord til ud for nr. 73, hvor der er et grønt område, og herefter øst til krydset Tårnborgvej/Tårnborgvej, og derefter langs Tårnborgvej mod nord til Vestmotorvejen.

De nævnte vejstrækninger indgår i visitations- og strafskærpelseszonen. Se også kortet over artiklen.

Øverst: Visitationszonen. (Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.