Korsør Hospice indkalder til generalforsamling

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – Korsør Hospice Støtteforening arbejder på at få en driftsaftale med Region Sjælland som fundament for det kommende hospice i lighed med regionens øvrige tre hospicer.

Initiativ- og arbejdsgruppen for Korsør Hospice Støtteforening holder stiftende generalforsamling den 10. april 2019 kl. 19.00 i Korsør Kulturhus, hvor alle er velkomne. Det skriver initiativgruppen i en pressemeddelelse.

Læs også: Stiftende generalforsamling den 21. februar 2019 er udsat.

Førsteprioritet at få en driftsaftale med Region Sjælland

Den godt 10 mand store arbejdsgruppe har siden ultimo 2018, hvor Korsør Hospice pludselig kom på finansloven med 6.8 millioner kroner til uddeling i perioden 2019-2022, arbejdet ihærdigt for at få platformen for Korsør Hospice Støtteforening på plads, så der bliver et solidt fundament for det kommende Korsør Hospice.

Her og nu er arbejdsgruppens førsteprioritet at få en driftsaftale med Region Sjælland, som fundament for driften af det kommende Korsør Hospice i lighed med regionens øvrige tre hospicer – Svanevig Hospice på Lolland, Hospicegården Filadelfia i Dianalund og Hospice Sjælland i Roskilde.

Korsør Hospice Støtteforenings arbejdsgruppe har på nuværende tidspunkt holdt flere møder med Slagelse Kommune, der viser stor imødekommenhed over for projektet. Den er i kontakt med Region Sjælland.

Den 5. marts 2019 vil bestyrelsesmedlemmer for Støttegruppen for Svanevig Hospice deltage i et arbejdsgruppemøde, der skal hjælpe Korsørs arbejdsgruppe over de værste genvordigheder.

Etablering af medlemsgrundlag og økonomiske midler

Støtteforeningens formål er at udbrede og formidle kendskabet til hospiceidéen for den lindrende pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker og for Korsør Hospice i særdeleshed.

Derudover skal Støtteforeningen etablere et medlemsgrundlag og tilvejebringe økonomiske midler til støtte af Korsør Hospice. Blandt de øvrige opgaver er støtte til udvikling, forskning og uddannelse i Korsør Hospice indenfor hospicepleje og ikke mindst muliggøre opretholdelse af et frivilligkorps på Korsør Hospice.

Kompetent gruppe af initiativtagere i bestyrelsen

Støtteforeningens fem mand store foreløbige bestyrelse ønsker alle at fortsætte arbejdet med drift af Korsør Hospice Støtteforening samt oprettelse af Korsør Hospice på Korsør Gamle Sygehus.

Den foreløbige bestyrelse består af Niels Bo Jørgensen, initiativtager, selvstændig erhvervsdrivende, Jane Kjølbye, projektleder, cand.mag., forfatter, Markvard Hovmøller, pensioneret skoleinspektør, tidligere kommunalpolitiker, og Peder Harboe, apoteker, samt Jim Stjerne Hansen, bygningsrådgiver, selvstændig erhvervsdrivende.

Initiativ- og arbejdsgruppen for Korsør Hospice Støtteforening holder stiftende generalforsamling den 10. april 2019 kl….

Slået op af Korsør Hospice InitiativgruppeOnsdag den 20. februar 2019

Følg støtteforeningen på Facebook: Korsør Hospice Initiativgruppe.

Øverst: MF Brigitte Klintskov Jerkel (K) og Niels Bo Jørgensen. (Foto: Slagelse Media). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.