Tryg overgang til voksenlivet og skift til ny forvaltning

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Med midlerne fra Socialstyrelsen har vi nu mulighed for at sætte fokuseret ind i indsatsen omkring bedre overgang for vores unge med handicaps. Vi ved, at der er et behov for og ønske om mere indflydelse og bedre kommunikation, og det tager vi seriøst i udvalget,« lyder det fra Socialudvalget i Slagelse Kommune.

Unge med nedsat funktionsevne sikres fremover en bedre overgang til voksenlivet. Det bliver muligt, fordi Slagelse Kommune får 1,5 millioner kroner fra Socialstyrelsen til nyt ungeprojekt. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Mere indflydelse og bedre mulighed for dialog

Slagelse Kommune har søgt og fået tilsagn om at indgå i et projekt om at udvikle en ny model, der skal give unge mennesker med et eller flere handicaps mere indflydelse og bedre mulighed for dialog om blandt andet ønsker til støtte og uddannelse.

»Med midlerne fra Socialstyrelsen har vi nu mulighed for at sætte fokuseret ind i indsatsen omkring bedre overgang for vores unge med handicaps. Vi ved, at der er et behov for og ønske om mere indflydelse og bedre kommunikation, og det tager vi seriøst i udvalget,« siger Sofie Janning (S), der er formand for Socialudvalget i Slagelse Kommune.

»Vi mener også, at vi har potentiale for og kompetencer til at udvikle en god model for alle. Derfor er vi i udvalget meget glade for, at vi får mulighed for at arbejde dedikeret med netop disse ting,« udtaler Helle Dalsgaard (SF), der er medlem af Socialudvalget.

Det er Center for Børn og Unge og Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune, der sammen har søgt om – og nu modtaget – penge til projektet ved navn ’’Den unges fremtid – den unges stemme’’.

Projektet løber frem til den 31. december 2024

»Formålet med projektet er, at sikre unge med funktionsnedsættelse en tryg overgang til voksenlivet og i den forbindelse, hjælp til skift fra en forvaltning en anden – i tæt dialog med den unge og ud fra den unges behov og ønsker,« siger Ida Lynge (V), der er medlem af Socialudvalget.

Socialstyrelsen har bevilget i alt kr. 1.542.880 til ’’Den unges fremtid – den unges stemme’’. Projektet starter den 1. marts 2023, og løber frem til den 31. december 2024. Målgruppen for projektet er unge mennesker med indgribende og varig nedsat funktionsevne.

Skal sikre en tryg og gennemsigtig overgang

»Det er mit håb, at projektet kan bane vejen for, at vi i endnu højere grad kan sikre en tryg og gennemsigtig overgang for unge med funktionsnedsættelser til voksenlivet,« siger Christopher Trung (K), medlem af Socialudvalget, og fortsætter:

»Det er en væsentlig og nødvendig indsats, og derfor er jeg glad for at Socialstyrelsen har imødekommet projektansøgningen. Projektets fokus på at støtte unges egne ønsker og håb for fremtiden er en stor fordel, og jeg ser frem til at se resultaterne af projektets arbejde.«

Tværgående temadag for medarbejderne

For nogle af puljemidler er der ansat en projektleder, der skal sikre sammenhæng i projektet på tværs af Center for Børn og Unge og Center for Handicap og Psykiatri. Herudover har Socialstyrelsen også givet midler til en tværgående temadag for medarbejderne i de to centre, så der kan sikres fælles viden, udbredelse af ny metode og bedre samarbejde på tværs.

Chef for børne- og ungeområdet Rikke Kvistgaard Laursen ser meget frem til udrulningen af det nye projekt og tilføjer:

»Overgangen fra ung til voksen, det vil sige, når den unge fylder 18 år, er for mange unge med funktionsnedsættelser forbundet med stor usikkerhed og skift i indsatser. Projektet giver os mulighed for mere målrettet at arbejde med og udvikle en metode, som både bidrager til gennemsigtighed i sagsbehandlingen og styrker den unges valg og livsmestring i denne fase af ungdomslivet.«

Læs også: 1,5 mio. skal hjælpe unge med handicap ind i voksenlivet.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.