Social- og Beskæftigelsesudvalget indgår aftale med Handicaprådet

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Handicaprådet har indgået en aftale med Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune. Det betyder, at Handicaprådet bliver indkaldt til møder, som vedrører borgere med handicap.

Handicaprådet inviteres ind som sparringspartner i kommunens maskinrum, så deres viden kan tænkes ind i kommunens planer på et tidligere tidspunkt.

Samarbejdet skal give mere anvendelige og billigere løsninger samt et større fokus på inklusion og forebyggelse, således Slagelse Kommune kan leve op til FN’s handicapkonvention, hvor målet er “lige adgang for alle”.

»Som det er nu, afgiver rådet høringssvar på stort set alt, vi bliver hørt om. Men der er det ofte for sent at ændre mere end detaljer, og nogle gange kunne vi få bedre løsninger, hvis vi var tænkt ind på et tidligere tidspunkt, eksempelvis i budgetprocessen. Hvis de politiske udvalg involverer os, når de er i gang med at forme projekter, så kan vi bidrage med vores indsigt, og være medspiller for kommunen,« siger formanden for Handicaprådet Ole Andersen.

Rådet vil gerne samarbejde med alle relevante fagudvalg

Handicaprådet vil gerne indgå samarbejdsaftaler med alle relevante fagudvalg for hele byrådsperioden. Indtil videre er der indgået en aftale med Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Det betyder, at Handicaprådet bliver indkaldt til de møder, hvor Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte faglige udfordringer og udviklingstendenser, der vedrører borgere med handicap.

Handicaprådet skal medvirke som sparringspartner og kvalificere kommunale tiltag, så især inklusion og forebyggelse tænkes ind. Møderne skal også bruges til at give Handicaprådet en status på kommunale indsatser under kommunens handicappolitik.

»Handicaprådet har en stor viden om handicappedes forhold, og medlemmerne brænder for handicapområdet, så vi er glade for, at de vil indgå i et tættere samarbejde. Jeg ser også gerne, at relevante kommunale medarbejdere bliver ambassadører for samarbejdet, så vi får et godt og forpligtende samarbejde,« siger udvalgsformanden for Børne- og Ungeudvalget, Helle Blak (SF).


Foto: Slagelse Kommune.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.