Slagelse og Movia indsætter nye elbusser i juni

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Buslinjerne 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909 og 431 omstilles til elbusser i juni 2021 og juni 2022.

Fra søndag den 27. juni er det slut med støj og udledninger fra de fleste busser i Slagelse Kommune. Nye, miljøvenlige elbusser ruller i stedet ud på vejene. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

CO2-udledning mindskes med 1.300 tons årligt

De ni buslinjer 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909 og 431 i Slagelse Kommune omstilles til elbusser. De første 13 elbusser på linjerne kommer ud at køre 27. juni 2021, og de resterende otte elbusser sættes i drift i juni 2022.

Når alle elbusserne kører, betyder det, at CO2-udledningen mindskes med 1.300 tons årligt, og at mere end 75 procent af Movias busservice i Slagelse Kommune er på el.

Movia modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet (under Horizon 2020-programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.

De nye grønne el-buslinjer er et skridt på vejen mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 – heraf mindst halvdelen på el.

Med øget grøn omstilling bidrager Slagelse Kommune og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 procent CO2-reduktion inden 2030.

Busser skal køre fossilfrit i 2030 og halvdelen på el

»Med indsættelsen af de nye elbusser tager vi et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Elbusserne kommer til at bidrage til, at vi får nedbragt CO2-udledningen i Slagelse Kommune,« siger Villum Christensen (LA), der er formand for Erhvervs- og Teknikudvalget, og fortsætter:

»Derudover får vi også nogle busser, som larmer mindre end de traditionelle dieselbusser, og nogle busser, som kommer til at bidrage til, at vi får nedbragt luftforureningen i Slagelse by. Derfor håber jeg, at alle vil tage godt i mod de nye elbusser.«

»Kommuner og regioner og Movia har i 2020 besluttet et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne,« tilføjer Dorthe Nøhr Pedersen, der er adm. direktør i Movia, og fortsætter:

»Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med Slagelse Kommune nu sender om, at klimamål og ambitioner er relevante uanset geografi – både i byerne og på landet.«

Fakta om Slagelse Kommunes elbusser:

  • Slagelse Kommune indsætter elbusser på ni buslinjer. Det gælder buslinjerne 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908, 909 og 431.
  • I Slagelse overgår mere end 75 procent af kommunens buskørsel fra diesel til el svarende til cirka 1,8 millioner kørte kilometer om året.
  • Elbusser sparer årligt kommunen for 1.300 tons CO2 udledning årligt.
  • Merudgiften for kommunen ved valg af elbusser frem for fossil drift er cirka 3 millioner kroner pr. år.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Ulrik Jantzen / Movia). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.