Slagelse Kommune er med i Sikker Medicinering

Artiklen er opdateret for 12 måneder siden.

Slagelse.News – »Medicinhåndtering er en vigtig og ofte kompleks opgave, der kræver omhu og systematik. Derfor har vi længe haft fokus på medicinhåndtering og har blandt andet deltaget i forbedringsprogrammet “I sikre hænder”, der har til mål at øge borgernes sikkerhed og forbedre kvaliteten på de danske plejehjem og i hjemmeplejen,« lyder det fra kommunen.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udvalgt Slagelse Kommune til at deltage i et nyt projekt, der skal skabe sikker medicinering for borgere på botilbud og midlertidige pladser. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Medicinhåndtering er ofte en kompleks opgave

Projekt “Sikker Medicinering” skal styrke medarbejdernes kompetencer vedrørende medicinhåndtering, sikre robuste arbejdsgange og forbedre de fysiske rammer.

Medicinsikkerheden for borgere på botilbud og midlertidige pladser skal være i top. Det er formålet med det nye projekt “Sikker Medicinering”, som Slagelse Kommune netop er udvalgt til sammen med 9 andre. Projektet starter op i midten af august og løber over 2½ år til begyndelsen af 2026.

»Medicinhåndtering er en vigtig og ofte kompleks opgave, der kræver omhu og systematik. Derfor har vi længe haft fokus på medicinhåndtering og har blandt andet deltaget i forbedringsprogrammet “I sikre hænder”, der har til mål at øge borgernes sikkerhed og forbedre kvaliteten på de danske plejehjem og i hjemmeplejen,« siger Pernille Brodthagen Thomsen, der er risikomanager og sundhedsfaglig konsulent i Slagelse Kommune, og fortsætter:

»Vi ser meget frem til at deltage i det nye projekt og er rigtig glade for, at vi er blevet udvalgt, så vi fortsat kan forbedre medicinsikkerheden til fordel for både medarbejdere og borgere.«

Midlertidige pladser på Blomstergården deltager

I Slagelse Kommune er det personalet på de midlertidige pladser på Blomstergården i Slagelse, som skal deltage.

»Vi ser meget frem til at deltage i projektet og glæder os til at få fælles viden og perspektiv samt til at skabe et fælles sprog uanset faglighed. Når vi håndterer medicin hver eneste dag, kan der opstå medicinfejl. Dem lærer vi af og reflekterer over, så vi hele tiden kan minimere fejlene og på den måde kan give borgerne den bedst mulige behandling,« siger Rikke Thybo Albrechtsen, der er udviklingssygeplejerske på de midlertidige pladser på Blomstergården, og fortsætter:

»Vi håber, at vi samtidig kan inspirere andre kommuner, midlertidige pladser og botilbud i resten af landet i deres håndtering af og sikkerhed omkring medicin.«

Seniorudvalget ser frem til at følge projektet

Også i Seniorudvalget er man glade for at være udvalgt til projektet.

»Vi har et stort ansvar når vi hjælper borgere med medicinering, og vores medarbejdere er dygtige, så borgerne er i trygge hænder. Vi glæder os i Seniorudvalget til at følge projektet og se, om der kan skabes forbedringer for borgerne, bedre arbejdsgange for medarbejderne og derigennem måske også øget arbejdsglæden,« siger formand for Seniorudvalget Pernille Ivalo Frandsen (V).

10 enheder er udvalgt til at deltage i projektet: fem fra bosteder og fem fra midlertidige pladser. Med midlertidige pladser deltager Allerød, Hvidovre, Slagelse, Ringkøbing-Skjern og Middelfart Kommuner. Med botilbud deltager Silkeborg, Horsens, Middelfart, Assens Kommuner og et bo- og aflastningstilbud fra Region Sjælland.

Bag projektet står Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der med støtte fra Helsefonden sætter ind på et område, der har stor betydning for borgernes patientsikkerhed.

»Korrekt medicinering kan have stor betydning for den enkelte borgers habilitering og rehabilitering. Vi ved, at medicin er et af de områder, der rummer de største risici for fejl og skader på borgerne, og vi ved også, at der i dag sker et stort antal utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering. Heldigvis ved vi også, hvad vi kan gøre ved det,« siger Inge Kristensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og uddyber:

»Vi skal kompetenceudvikle inden for medicineringsprocessen og i, hvordan man skaber sikre arbejdsgange. Vi skal understøtte en læringskultur, hvor vi bruger fejl og utilsigtede hændelser til at skabe forbedringer, og så skal vi sikre, at de fysiske rammer er med til at understøtte en sikker medicinhåndtering. Det glæder vi også til at samarbejde med botilbud og midlertidige pladser om.«

Erfaringer kan måske overføres til bosteder

Byrådsmedlem Christopher Trung (K), der er udvalgsmedlem i både Socialudvalget og Seniorudvalget og kendt for sit store sociale engagement i Kommunen, er også begejstret over projektet.

»Også på vores bosteder er der medarbejdere med ansvar for medicinhåndtering. De erfaringer, der kommer ud af projektet på de midlertidige pladser på Blomstergården, kan i visse tilfælde måske også overføres til bostederne. Det vil potentielt også være til glæde for både medarbejdere, borgere og patientsikkerheden,« forklarer han til Slagelse.News.

Christopher Trung har i de sidste par måneder selv taget ud på flere plejecentre og i hjemmeplejen for at følge medarbejderne over en arbejdsdag.

»I min praktik i ældreplejen har jeg kun oplevet virkelig dygtige medarbejdere,« siger han, inden han forsætter:

»Fejl kan ske, når der skal løbes stærkt, og dem skal der selvfølgelig læres af og reflekteres over. Men vær ikke i tvivl om, at medicinhåndtering ikke er lige så enkelt, som det måske lyder, for borgerne er forskellige og reagerer også forskelligt.«

Fakta om projektet Sikker Medicinering

Helt konkret er formålet med projektet at nedbringe antallet af medicineringsfejl på botilbud og midlertidige pladser og dermed øge medicinsikkerheden for borgerne på de deltagende enheder varigt. Sikker Medicinering skal forbedre medicinsikkerheden på botilbud og midlertidige pladser ved at:

  • Forbedre de fysiske forhold omkring medicineringsprocessen
  • Kompetenceudvikle personalet i forhold til medicin og medicineringsprocessen
  • Understøtte implementeringen af sikre arbejdsprocesser og arbejdsgange i forhold til medicinering ved hjælp af uddannelse i Forbedringsmodellen.

Det vil desuden kunne føre til en væsentlig forøgelse af borgernes værdighed og medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

Øverst: Personalet fra de midlertidige pladser på Blomstergården. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.