Nyt sundhedshus skal øge trygheden og nærheden

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Ældreministeriet giver Slagelse Kommune 10,9 millioner kroner i tilskud til at åbne et sundhedshus. Det skal skabe færre indgange til det nære sundhedsvæsen samt styrker fagligheden, samarbejdet og kvaliteten.

Et sundhedshus med flere sundhedstilbud samlet under ét tag er på vej til Slagelse. Det skriver Slagelse Kommune.

Huset skaber færre indgange til det nære sundhedsvæsen

Et sundhedshus med flere sundhedstilbud samlet under ét tag er på vej til Slagelse, efter Sundheds- og Ældreministeriet har givet Slagelse Kommune 10,9 millioner kroner i tilskud.

Dermed åbner det op for, at borgerne kan opleve et mere sammenhængende forløb, når et samlet sundhedshus kan give bedre koordinerings- og samarbejdsmuligheder mellem kommune, region og almen praksis.

Et sundhedshus kan indeholde mange forskellige funktioner. I det kommende sundhedshus i Slagelse vil der som udgangspunkt være mulighed for at blandt andet praktiserende læger, speciallæger, aktører fra praksissektoren og en række kommunale funktioner kan rykke ind og få et samlet kontorfællesskab.

Samlingen af sundhedstilbuddene vil give nye muligheder både for borgerne og for fagpersonalet.

»Når vi samler flere sundhedstilbud lokalt og skaber færre indgange til det nære sundhedsvæsen, så håber vi borgerne vil opleve en nemmere adgang til vores sundhedstilbud,« siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz (S) og fortsætter:

»Sundhedshuset bliver borgernes hus, hvor de kun skal gå ét sted hen for at få hjælp, uanset om man skal besøge sin praktiserende læge, diætist, fysioterapeut, speciallæge eller en lang række andre sundhedstilbud. Det vil skabe øget tryghed hos borgeren, og de slipper for at skulle hele byen rundt.«

Større professionelle miljøer styrker faglighed og samarbejde

Når en lang række sundhedsfunktioner rykker ind på de 2.250 kvadratmeter, bliver der rig mulighed for, at også fagpersonalet vil opleve flere fordele ved at bo dør om dør i et fælles sundhedshus.

»Når en lang række sundhedsfunktioner samles i ét hus og den fysiske afstand mindskes, kan vi få skabt større professionelle miljøer, og dermed styrke fagligheden, samarbejdet og kvaliteten i opgaveløsningen på tværs,« siger medlem af Forebyggelses- og Seniorudvalget Helle Jacobsen (V) og fortsætter:

»Det vil være til stor fordel både for vores egne medarbejdere og for samarbejdet mellem også region og almen praksis. Det vil sandsynligvis også åbne op for nye muligheder at samarbejde på til glæde for både borgere og medarbejdere, siger Bedre lægedækning på sigt

Ud over at de nuværende sundhedsfunktioner samles så åbner sundhedshuset også op for at flere praktiserende læger og speciallæger kan oprette klinikker i den fælles bygning og få plads til uddannelseslæger og praksispersonale og dermed også dele personale på tværs, hvis de ønsker det.

»Et fælles hus vil give flere muligheder for, at lægerne kan dele personale som eksempelvis lægesekretærer, sygeplejersker og bioanalytikere med videre,« siger Centerchef for Sundhed og Ældre Charlotte Kaaber og fortsætter:

»Det håber vi kan være med til at fastholde og rekruttere flere alment praktiserende læger, så vi med sundhedshuset fremadrettet vil kunne give borgerne en bedre lægedækning. Vi har allerede været i dialog med flere læger og fået interessetilkendegivelser om at blive en del af det nye sundhedshus, så nu skal vi i gang med at lave konkrete aftaler.«

Tilskuddet fra ministeriet dækker til indkøb af video- og telekonferenceudstyr på 0,4 millioner kroner og håndværkerudgifter på 10,5 millioner kroner. Slagelse Kommune har selv bidraget med 3,16 millioner kroner til øvrige udgifter.

Øverst: Slagelse Rådhus. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.