Nyt samarbejde om genoptræning af hjerneskader

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Slagelse Kommune og Rigshospitalet i nyt samarbejde om genoptræning efter svære hjerneskader. Dermed får kommunen adgang til kompetenceudvikling, rejsehold og hotline.

Rigshospitalet lancerer en udgående funktion af specialister, som med tilbud om viden og rådgivning til sundhedsfagligt personale skal hjælpe med at udvikle kvaliteten i den kommunale rehabilitering af borgere, der har fået en alvorlig hjerneskade.

Slagelse Kommune deltager som én af fire kommuner i Østdanmark særligt tæt i det nye initiativ. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Rejsen tilbage til livet er langstrakt efter en hjerneskade

Hvert år rammes over 20.000 danskere af en hjerneskade – hovedparten som følge af en blodprop eller blødning i hjernen. De sværeste hjerneskader i Østdanmark henvises til Rigshospitalets Klinik for Højt specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade.

Men rejsen tilbage til livet er langstrakt efter en svær hjerneskade, og store del af rehabiliteringsforløbene i foregår kommunerne. Derfor etablerer Rigshospitalet nu en funktion, som skal understøtte og videreudvikle den kommunale rehabilitering.

»Vi har etableret et toårigt projekt i samarbejde med fire kommuner: Slagelse, Brøndby, Helsingør og Guldborgsund. Sammen med dem er vi lige nu i gang med at tilrettelægge et program for kompetenceudvikling, hvor kommunalt plejepersonale og terapeuter kan komme på kompetenceudvikling hos os lige efter sommerferien,« fortæller Hanne Munk, som er ledende terapeut ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade.

Rejsehold og hotline til Slagelse og andre kommuner

»Desuden etablerer vi et rejsehold, hvor i første omgang de fire deltagende kommuner kan trække på et team af specialister her fra klinikken, hvis man oplever en patient, hvor rehabiliteringen er vanskelig,« uddyber Hanne Munk og fortsætter:

»Står kommunens personale i en situation, hvor de eksempelvis ikke kan komme videre med patientens synkebesvær, så kan vores team enten rykke ud til dem, eller de kan tage patienten med ind i vores ambulatorium, som det passer bedst. Og så vil vores specialister rådgive om, hvordan man helt konkret kan arbejde med lige præcis dén udfordring, de står med i den specifikke situation. Det gavner den konkrete patient, men skaber forhåbentlig også viden, som kan spredes i det kommunale team fremadrettet.«

Denne indsats suppleres af en telefonisk hotline, som er åben for sundhedspersonale fra alle kommuner samt praktiserende læger i hele Østdanmark. Her kan man ringe ind med specifikke problemstillinger vedrørende patientgruppen – stort som småt.

Klinikken på Rigshospitalet modtager omkring 100 patienter årligt, som gennemgår individuelle forløb. Selvom patienterne alle er meget svært skadede ved ankomst, ender omkring 40 procent af dem med at blive udskrevet til eget hjem i sidste ende.

Stor forskel på de kommunale rehabiliteringstilbud

Det udgående tilbud fra Rigshospitalet bliver etableret med en særlig bevilling fra Sundhedsstyrelsen på 2,2 millioner kroner. Der skal etableres et lignende tilbud med udgangspunkt i Hammel Neurocenter i Jylland, så kommunerne i hele landet kan trække på samme viden.

»Helt overordnet må man konstatere, at der er stor forskel på de kommunale rehabiliteringstilbud. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at der er tilsvarende stor forskel på kommunerne. Men vi samarbejder i projekterne med Hammel Neurocenter, så kan vi etablere et relevant landsdækkende tilbud om videndeling og kompetenceløft,« siger Hanne Munk i pressemeddelelsen.

Øverst: Fysioterapeut Jon Damsager, neuropsykolog Camilla Lundin Overbeck og ledende terapeut Hanne Munk. (Foto: Ty Stange / Rigshospitalet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.