Plastposer er mere miljøvenlige end stofposer

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Glem stofposer og såkaldte ‘nedbrydelige’ poser af bioplast. De helt almindelige plastposer er faktisk det bedste valg for miljøet. Det viser en omfattende livscyklusvurdering, som DTU Miljø har fortaget.

En ny undersøgelse viser, at plastposer er det bedste valg af bæreposer ud fra miljøhensyn.

“Det kan virke overraskende, at plastposer er det mest miljøvenlige valg. Men stofposer belaster miljøet langt mere ved produktionen, fordi bomuldsproduktion kræver mange ressourcer og lægger beslag på et stort areal,” skriver Miljøstyrelsen.

“Tilsvarende er der ved de andre posetyper forskellige miljøbelastninger, der er større end miljøbelastningen fra plastposer,” fortsætter Miljøstyrelsen i sin pressemeddelelse.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af danske forhold og med tilgængelige poser i 2017. Udgangspunktet for undersøgelsen er, at plastposer bruges en gang og derefter genbruges som affaldspose.

Det næstbedste valg efter almindelige plastposer er papirsposer, men de har den svaghed, at de sjældent bliver genbrugt eller brugt som affaldspose. Og problemet med de såkaldte nedbrydelige poser af bioplast er, at de ikke nedbrydes ordentligt.

Nedenfor kan du se, hvor mange gange du skal genbruge en pose af et andet materiale end en almindelig plastpose, før den er et lige så godt valg som en almindelig plastpose. Udgangspunktet er stadig, at plastposen bruges én gang og derefter bruges som skraldepose.

  • Almindelig plastpose: 1 gang
  • Papirspose: cirka 40 gange
  • Biobaseret plast: cirka 40 gange
  • Stofpose af bomuld: cirka 7.000-20.000 gange

Hvis plastposen bruges flere gange, skal de andre posetyper bruges endnu flere gange for at hamle op med plastposen.

[d12-global title=”Søs Rosenkvist kommenterer”]Desværre tages der i rapporten ikke notits af, at en del plastikposer havner i naturen – er miljøbelastningen så stadig mindst ved plastik? Jeg tror det næppe. Jeg holder mig til genanvendelige stofnet og bioposer 🖒[/d12-global]

Læs også: Life Cycle Assessment of grocery carrier bags

Genrefoto: Dee Ravel / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.