Korsør får 4,5 millioner kroner til højvandssikring

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Korsor.News – Højvandssikringsprojektet, som skal beskytte Korsør bymidte mod oversvømmelser og stormflod i fremtiden. Samtidig skal det være med til at skabe en levende havnefront, hvor folk har lyst til at opholde sig, når der ikke er uvejr på vej.

Højvandssikringen af Korsør bymidte har fået tilsagn om 4,5 millioner kroner i støtte fra statens pulje til kystbeskyttelsesprojekter. Dermed har de berørte lodsejere udsigt til at projektet bliver billigere for dem. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Klimaforandringerne giver større risiko for højvande

Højvandssikringsprojektet, som skal beskytte Korsør bymidte mod oversvømmelser og stormflod i fremtiden, er et af 10 kystbeskyttelsesprojekter, som har fået tilsagn om støtte fra statens pulje til kystbeskyttelsesprojekter. Korsør har fået tilsagn og 4,5 millioner kroner, hvilket svarer til knap 20 procent af den forventede anlægssum. Dermed er er udsigt til at lodsejerne i det berørte område også kan slippe lidt billigere.

»Klimaforandringerne vil give større risiko for højvande og oversvømmelser i fremtiden og her ligger Korsør udsat. Vi har en fælles interesse i at beskytte Korsør mod højvande. Kommunen bidrager, og derudover er det ejere af fast ejendom i området, som skal være med til at betale for det. Derfor er jeg glad for, at vi har fået tilsagn om støtte til projektet, så den samlede regning for ejere i området bliver mindre,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Klima- og Miljøudvalget.

Skal være med til at skabe en attraktiv havnefront

Staten har i forvejen udpeget Korsør som et af 10 steder i Danmark, hvor der er størst risiko for oversvømmelser, og forventningen er, at med klimaforandringerne bliver risikoen kun større i de kommende år. Derfor har man siden 2020 arbejdet på et højvandsikringsprojekt i Korsør bymidte. Visionen for højvandsikringsprojektet er – udover at det skal beskytte Korsør mod oversvømmelser – at det også skal være med til at skabe en attraktiv havnefront med opholdspladser og oplevelser, der styrker bylivet samtidig med, at projektet skal være med til at knytte bymidte og havn bedre sammen.

»Højvandsikringen skal være en løftestang for hele Korsør by. Vores vision er, at højvandssikringen skal være en integreret del af Korsørs havnefront, som både skal sikre byen mod højvande samtidig med, at det også skal være med til at skabe en levende havnefront, hvor folk har lyst til at opholde sig, når der ikke er uvejr på vej,« siger Jørgen Grüner.

Højvandssikringen vil beskytte cirka 700 ejendomme i Korsør bymidte. Lige nu arbejder Slagelse Kommunes rådgiver på at gøre projektforslaget færdigt, og derefter skal det behandles politisk. Efterfølgende vil der være en myndighedsbehandling, som også indbefatter en offentlig høring. Forventningen er, at selve byggeriet af højvandssikringen kan ske i løbet af 2024.

Tidligere har de tre kystbeskyttelsesprojekter i Halsskov også fået til støtte for samlet cirka 4,7 millioner kroner.

Øverst: Oversvømmelse i Korsør 2018. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.