Lukning af skoler og nye skoledistrikter

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – Slagelse Byråd har besluttet at nedlægge Tårnborg Skole, Flakkebjerg Skole, Skælskør Skole, Boeslunde Skole og Eggeslevmagle Skole med virkning fra august 2023.

Der skal spares store beløb på alle kommunens områder herunder også på skoleområdet. Byrådet vedtog på et ekstraordinært møde den 23. januar 2023 en række ændringer på skoleområdet herunder lukning af skoler og nye skoledistrikter. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Nedlæggelsen vil have virkning fra august 2023

Den 23. januar 2023 holdt Byrådet ekstraordinært møde. På mødet blev det blandt andet besluttet at nedlægge Tårnborg Skole, Flakkebjerg Skole, Skælskør Skole, Boeslunde Skole og Eggeslevmagle Skole. Samtidig besluttede Byrådet, at der skal oprettes en ny skole på Eggeslevmagle Skoles matrikel.

Det betyder:

  • Eleverne fra Flakkebjerg Skole tilknyttes Dalmose Skole
  • Eleverne fra Tårnborg Skole tilknyttes Vemmelev Skole og Broskolen
  • Eleverne fra Skælskør Skole, Boeslunde Skole og Eggeslevmagle Skole tilknyttes en ny samlet skole, der geografisk placeres, hvor Eggeslevmagle Skole ligger i dag.

Nedlæggelsen af skoler vil have virkning fra august 2023.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten (3 byrådsmedlemmer) stemte imod forslaget, om “skolelukninger, da vi set fra et menneskeligt perspektiv ikke mener, at det vil gavne børn og unge i kommunen. Der er brug for individuelle tilbud som passer til flest mulige børn og unge. Derudover mener de heller ikke, at der vil være en økonomisk besparelse, da der er mange omkostninger forbundet med skolelukninger både økonomiske omkostninger og menneskelige omkostninger.”

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige (3) stemte i øvrigt for en folkeafstemning, mens de øvrige 28 stemte imod. Forslaget om folkeafstemning blev stillet af Dansk Folkeparti.

De nye skoledistrikter i Slagelse Kommune

Byrådet besluttede også at ændre skoledistrikterne for at optimere driften. Ændringerne gælder fra skoleåret 2023/24 og betyder, at der vil være en grænse for, hvor mange børn, der kan optages efter frit skolevalg i 0. klasse, ligesom der er for øvrige klassetrin. Det vil betyde, hvis man fravælger sin distriktsskole, er man ikke garanteret en plads på den skole, som man ønsker i stedet.

De nye distrikter gælder kun i forhold til kommende elever, som skal starte i skole. Elever som i dag allerede går på skoler, som ikke er deres distriktsskole, bliver ikke påvirket af ændringerne. De fortsætter på den skole, som de går på i dag, medmindre deres nuværende skole lukker, så de skal overflyttes til en anden skole.

Her stemte Dansk Folkeparti og Enhedslisten imod (2 byrådsmedlemmer). DF stemte imod, da de ikke kan træffe beslutning på det foreliggende grundlag. EL stemte imod, da de er imod skolelukninger.

Øverst: Byrådssalen på Slagelse Rådhus. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.