Kommunen modtager 4.8 mio. til sygefraværsindsats

Artiklen er opdateret for 12 måneder siden.

Slagelse.News – Der skal arbejdes mod en sammenhængende indsats, der understøtter, at sygefraværet forebygges, sygemeldte medarbejdere fastholdes og sygefraværet reduceres. Samtidig vil to centre undersøge, hvor de kan samarbejde på tværs og koordinere om modeller og indsatser, der måske egner sig til at brede ud til hele kommunen.

Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)s pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige Arbejdspladser. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Indsatsen skal nedbringe og forebygge sygefravær

Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)s pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige Arbejdspladser. Begge ansøgninger har netop fået tilsagn om, at de samlet modtager cirka 4.8 millioner kroner fra puljen til indsatser, som skal videreudvikle nuværende sygefraværsindsatser samt nedbringe og forebygge sygefravær.

Slagelse Kommune har søgt om midler til at videreudvikle sygefraværsindsatsen i Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre. Sygefraværet i Handicap og Psykiatri er faldet fra 2020 til 2021, men vokset igen i 2022. Hos Sundhed og Ældre har det samlede sygefravær de seneste tre år været stigende.

Fokus på trivsel og fastholdelse af medarbejdere

»Vi ved, at vores medarbejdere i ældreplejen løber rigtig stærkt hver dag for at pleje det stigende antal ældre, der kommer til i disse år,« siger Pernille Frandsen (V), der er formand for Seniorudvalget, og fortsætter:

»Vi har som mange andre kommuner store udfordringer med at fastholde og rekruttere den nødvendige arbejdskraft til ældreplejen. Vi ser løbende på andre kommuners initiativer og indsatser, for at se om vi kan lade os inspirere af andre. Derfor er vi rigtig glade for, at vi har modtaget midler, så vi kan videreudvikle vores sygefraværsindsats. For ved at reducere sygefraværet og med et øget fokus på trivsel og fastholdelse af medarbejdere håber og tror vi på, at vi kan ændre udviklingen.«

Projektperioden løber fra 1. juni 2023 til 31. maj 2025. De to områder har fået tildelt midler fra puljen med udgangspunkt i en indsatsmodel, som er bygget op om fem kernelementer.

De fem kerneelementer hænger tæt sammen og skal bidrage til at skabe en sammenhængende indsats, der understøtter, at sygefraværet forebygges, sygemeldte medarbejdere fastholdes og sygefraværet reduceres. Samtidig vil de to centre gennem projektperioden undersøge, hvor de kan samarbejde på tværs og koordinere om modeller og indsatser, der måske egner sig til at brede ud til hele kommunen.

Mere nærvær og endnu bedre service

»Hvis vi får nedbragt antallet af sygedage blandt vores medarbejdere, vil det ikke kun gavne den enkelte medarbejder. Det vil også give trivslen et generelt løft på arbejdspladserne. Det vil også give mere tid, som medarbejderne kan bruge på mere nærvær og endnu bedre service til borgerne. Derfor kan vi med puljemidlerne sætter ind med endnu flere tiltag, så vi kan få et lavere sygefravær, mere velfærd og højere trivsel,« siger Sofie Janning (S), der er formand for Socialudvalget.

Sundhed og Ældre har modtaget 2.490.020 kroner. Målsætningen for deres indsats er, at hver enkelt arbejdsplads i hjemmeplejen og plejecentrene får identificeret sygefraværsårsager, formuleret en strategi og sat mål for deres sygefravær samt iværksat konkrete handlinger, der kan nedbringe sygefraværet til det fastsatte måltal.

Handicap og Psykiatri har modtaget 2.390.326 kroner. Deres indsats vil i første omgang være målrettet i de to døgndækkende virksomheder Specialcenter Slagelse og Autismecenter Vestsjælland men med vægt på at sprede erfaringer og ikke mindst metoder og praksis til resten af området undervejs.

Målsætningen for deres indsats er en ny tilgang til og en ny kultur omkring håndtering af sygefraværet, baseret på solid organisatoriske og ledelsesmæssige understøttelse.

Stor ros for arbejdet med puljeansøgningerne

Nyheden vækker også stor glæde hos byrådsmedlem Christopher Trung (K):

»Det er fantastisk at se, at vores ansøgning er blevet imødekommet, og at vi nu har mulighed for at styrke vores indsats mod sygefravær på ældre- og handicapområdet. Det er afgørende for os at sikre et solidt fundament for vores kerneopgave, og vi ved, at vores medarbejdere er vores vigtigste ressource,« siger Christopher Trung og fortsætter:

»Jeg ser frem til at følge projektets fremgang og de positive resultater, vi forventer at opnå. Disse midler vil bidrage til at skabe en sundere og mere produktiv arbejdsplads, hvor vores dedikerede medarbejdere kan fortsætte med at yde en værdifuld indsats for vores ældre, vores socialt udsatte og vores borgere med handicap.«

Christopher Trung sender ligeledes stor ros til forvaltningen for arbejdet med puljeansøgningerne.

Øverst: Slagelse Rådhus. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.