Pulje til flere sundheds- og fællesskabsaktiviteter

Artiklen er opdateret for 12 måneder siden.

Slagelse.News – Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune har prioriteret over en halv million kroner til en række forskellige sundheds- og fællesskabsindsatser og partnerskaber.

Med “Flere skal med”-puljen bakker Slagelse Kommune op om nye sundheds- og fællesskabsindsatser til gavn for kommunens borgere. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Voldsomt udfordret fysisk og trivselsmæssigt

Nu kan borgerne i Slagelse Kommune glæde sig til endnu flere sjove indsatser. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har nemlig prioriteret over en halv million kroner til en række forskellige sundheds- og fællesskabsindsatser og partnerskaber.

Det sker med den nye “Flere skal med”-pulje. Det er en puljen, som er oprettet ud fra et politisk ønske om at skabe flere sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter for borgerne i kommunen. Derfor besluttede Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget på deres møde den 2. februar at omprioritere nogle midler indenfor udvalgets ramme fra markedsføringspuljen og tidligere partnerskaber, så “Flere skal med”-puljen i 2023 er på 640.000 kroner.

»Sundhedstallene for borgerne viser, at vi er voldsomt udfordret både fysisk og trivselsmæssigt. Derfor tilskynder vi indsatser, der kan få flere med i fællesskaber og aktive miljøer, som kan løfte sundheden. Vi har en mangfoldighed af foreninger og aktører i Slagelse Kommune, og de gør allerede en kæmpe indsats. Nu giver vi dem et rygstød og håber, at det hjælper til endnu større kreativitet, innovation og drivkraft hos foreningerne og aktørerne til indsatser, som gavner og udvikler tilbuddene til vores borgere,« siger Nicki Ottevig (V), der er medlem af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Overvældet af de mange gode initiativer

Ansøgerne præsenterede deres projekter ved et ekstraordinært møde i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 9. maj. Inden da havde de haft mulighed for at sparre med Fritidsafdelingen i Slagelse Kommune om deres indsats og deres ansøgning. Derefter har ansøgerne lavet en ansøgning til deres projekt, hvor der også var mulighed for at være kreativ i form af for eksempel en videoansøgning.

Der var frist den 1. april, og nu har Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget så uddelt en del af midlerne. Den resterende andel kan fortsat søges med løbende frist. På et møde i december får udvalget en status på projekterne, og her kan man også være kreativ, for eksempel via videohilsener. Og slutteligt skal der evalueres på indsatserne og projekterne, når de er nogenlunde færdige.

»Alle fik lov til at præsentere/motivere deres ansøgning, og vi var meget glade for denne involverende proces, hvor vi mødes med ansøgerne. I udvalget er vi blevet overvældet af de mange gode initiativer og idéer, som vi har mødt. Nu glæder vi os til at følge indsatsernes videre udvikling og se, hvilken værdi de skaber. Den erfaring er også vigtig at have i rygsækken til den videre udvikling og nye indsatser,« fortæller Britta Huntley (S), der er medlem af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Bredt udvalg af aktiviteter og indsatser

Fælles for projekterne er, at de er målrettet følgende tre målgrupper: Unge mellem 13-25 år, børnefamilier med børn under 6 år og seniorer i aldersgruppen +65.

Blandt dem, der har modtaget tilskud, er LOF, som har modtaget 280.600 kroner til en indsats rettet mod at tilrettelægge og udbyde særlige fritidsaktiviteter med fokus på unge med fysiske og/eller psykiske udfordringer.

Et andet eksempel er Slagelse Boldklub og Idrætsforening, som har modtaget 85.000 kroner til at arbejde med fodbold-fitness for de 16-25-årige.

Målgrupperne er valgt ud fra Slagelse Kommunes sundhedsprofil, Idrættens Analyseinstituts undersøgelse af Danskernes Motions- og Sportsvaner fra 2020, Syddansk Universitets kommunerapport Slagelse Kommune i Bevægelse fra 2021 samt aktørers interesser og muligheder.

Puljen har også et sigte mod, at der er tale om gensidigt forpligtende og nytænkende indsatser.

“Flere skal med”-puljen er opdelt efter et 80/20 princip. Det betyder, at 80 procent af puljen udmøntes hvert år efter en fastsat ansøgningsfrist. De sidste 20 procent kan fortsat søges, hvis nogen sidder med en god idé inden for puljens rammer, og ellers er man velkommen til at kontakte Mads Schulze Morley, som er talentkoordinator i Fritidsafdelingen eller udfylde en ansøgning på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Disse har fået tilskud fra “Flere skal med”-puljen

  • Bevægelsesevents under Slagelse Festuge. Målgruppe: Børnefamilier + unge mellem 13-25 år Beløb: 35.000 kr.
  • SBI. Fodbold-fitness for 16-25-årige. Målgruppe: Unge mellem 13-25 år. Beløb: 85.000 kr.
  • Næsby Strand Vinterbadeforening. Afholdelse af Næsby Strandfestival. Målgruppe: Alle tre målgrupper. Beløb: 54.150 kr.
  • LOF Slagelse-Korsør-Skælskør. Modningsprojekt af større indsats for udsatte unge indenfor STU og CSU. Målgruppe: Unge mellem 13-25 år. Beløb: 280.600 kr.
  • Eggeslevmagle landsbyråd. Fællesskaber og samvær på tværs af generationer. Målgruppe: Unge mellem 13-25 år. Beløb: 5.000 kr.
  • Sørbymagle IF. Lykkeliga Sørby IF. Målgruppe: Unge mellem 13-25 år. Beløb: 85.000 kr.

Sammenlagt er der foreløbigt givet tilskud på 544.750 kroner.

Øverst: Slagelse Rådhus. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.