Fremgang i idrætsforeningernes medlemstal

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – Der er fremgang i Slagelse Kommune, hvor der nu er 25.750 medlemmer i 140 idrætsforeninger.

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Slagelse Kommune gik frem med 579 medlemmer i 2022. Det skriver Slagelse Kommune i en nyhedsmeddelelse i samarbejde DGI.

Der er nu 25.750 med i 140 idrætsforeninger

I to år stak Corona-pandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk kom foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) så stærkt tilbage, at de på landsplan nu har flere medlemmer end før Corona-pandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 110.878 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer – det højeste antal nogensinde.

Også i Slagelse Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 579 flere medlemmer, så der nu er 25.750 medlemmer i 140 idrætsforeninger.

»Vi er rigtig glade for, at medlemstallene i foreningerne har fået så flot en fremgang. Det er først og fremmest foreningernes fortjeneste. I Slagelse Kommune har vi en klar ambition i vores idrætspolitik, nemlig at så mange som muligt skal dyrke idræt og bevæge sig. Det skal vi som kommune hjælpe med til. Så mens vi glæder os over, at mange flere er blevet del af et aktivt fællesskab, så er der stadig en stor opgave i at få flere med,« siger Troels Brandt (RV), der er formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune.

Begejstrede formænd i både DGI og DIF

I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I Corona-året 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage – og endnu flere kom til.

»Idrætsforeningernes flotte medlemstal i 2022 understreger, hvor meget aktive fællesskaber betyder for børn, unge og voksnes liv. Med Corona-årene som bagtæppe er det rekordstore medlemstal særlig glædeligt og giver anledning til stor anerkendelse af frivillige trænere, ledere og instruktører,« siger Charlotte Bach Thomassen, der er landsformand i DGI.

Det synspunkt deler DIF’s formand, Hans Natorp:

»Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.«

Visionsarbejdet “Bevæg dig for livet” fortsætter

Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om “Bevæg dig for livet-visionen” med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

Her har “Bevæg dig for livet” blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som “Fodboldfitness”, “Five-a-side Håndbold” og “Voksenfjer”, der gør det nemmere for alle at være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der blandt andet er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, på tiltag for langtidsledige og socialt udsatte, på motionstilbud for ældre og meget mere.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som fitness og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.