Erhvervsråd: Trist placering i DI-undersøgelse

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – »Vi har behov for en ændret og mere proaktiv erhvervspolitik, en mere positiv forvaltningspraksis med mere ja og alternative løsningsforslag end nej, og ikke mindst et samarbejdende byråd, som i fællesskab finder løsninger for borgerne og virksomhederne, og ikke bruger energien på procesfnidder,« lyder det fra erhvervsrådet.

Årets DI-undersøgelse er nedslående læsning med enkelte lyspunkter. Placering som nr. 81 ud af 93 kommuner er det triste resultat af de lokale virksomheders svar i undersøgelsen. Det skriver Slagelse Erhvervsråd i en pressemeddelelse.

Kun 50 procent anbefaler andre firmaer at flytte hertil

Man kan sige meget om denne undersøgelse, og der er der også blevet gennem årene, hvor især de dårligst placerede kommuner synes at have mest kritik af undersøgelsen.

»Uanset hvad man måtte mene om undersøgelsen, så er den dog et udtryk for, hvad en række betydende virksomheder mener om kommunens erhvervspolitik og forvaltning, og der bør man tage erfaring af – også selvom det er en begrænset del af kommunens virksomheder, der afgiver svar til undersøgelsen,« fortæller Slagelse Erhvervsråd.

Undersøgelsen omfatter mange områder og tal, og disse er selvfølgelig vigtige og relevante at dykke ned i for at blive klogere på, hvor skoen trykker mest.

For Slagelse Erhvervsråd har et af de vigtige spørgsmål altid været: “Vil du anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen?” Hertil svarer kun 50 procent ja.

»Det er meget bekymrende, da vi anser de lokale virksomheder for de bedste ambassadører, når der skal tiltrækkes nye virksomheder til kommunen,« fortæller erhvervsrådet.

»Der er brug for en mere progressiv erhvervspolitik«

»At kun 50 procent vil anbefale andre virksomheder at flytte til kommunen, er et tydeligt signal om, at der er brug for en mere progressiv erhvervspolitik samt en mere positiv tilgang og forståelse for virksomhedernes behov, når de henvender sig til den kommunale administration,« fortæller Slagelse Erhvervsråd.

Lave placeringer inden for manglende erhvervsarealer, samarbejde med jobcenter og sagsbehandling inden for miljø og byggesager, understøtter dette.

»At vi desværre fortsat har et byråd, som har betydelige udfordringer med samarbejdet, er nok en del af forklaringen på den dårlige placering af kommunens image som nr. 90 ud af 93. Det burde give stof til en eftertanke i hele byrådet – både med hensyn til politikernes samarbejde som med håndteringen af de problemer, som skaber kedelige overskrifter og avisartikler for kommunen,« fortæller erhvervsrådet.

Heldigvis er der også enkelte lyspunkter, som glæder erhvervsrådet. Det gode samarbejde om kommunale indkøb giver en god placering inden for brug af private leverandører. Også samarbejdet mellem virksomheder og folkeskoler ser ud til at bevæge i den helt rigtige retning.

»De enkelte lyspunkter er positive, men kan dog ikke ændre det samlede billede af, at vi har behov for en ændret og mere proaktiv erhvervspolitik, en mere positiv forvaltningspraksis med mere ja og alternative løsningsforslag end nej, og ikke mindst et samarbejdende byråd, som i fællesskab finder løsninger for borgerne og virksomhederne, og ikke bruger energien på procesfnidder,« lyder det fra erhvervsrådet.

»Der er givet plads til forbedring, og vi medvirker gerne til at skabe den,« afslutter Slagelse Erhvervsråd.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Izkes / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.