Byråd “orienteret” om anpartsselskabet Holmegaardshuset

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Thomas Clausen (EL) havde bedt byrådet om at tage stilling til, om en annoncetekst fra Holmegaardshuset er i overensstemmelse med kommunens børnepolitik, men byrådet besluttede, at “orienteringen taget til orientering”, og gav Thomas Clausen en uforståelig figur fra et hemmeligt møde.

Byrådsmedlem Thomas Clausen (EL) havde den 19. maj 2019 via sin initiativret ønsket, at byrådet skulle tage stilling til sagen om kommunens brug af Opholdsstedet Holmegaardshuset. Det fremgår af referatet fra byrådsmødet den 26. august 2019.

Holmegaardshusets udsagn versus kommunens børnepolitik

Det står i dagsordenen og referatet, at Thomas Clausen (EL) indstiller, at: “Slagelse byråd efter sagens behandling i Børne- og Ungeudvalget tager stilling til, om opholdsstedet Holmegaardshusets tilgang til borgerne er i overensstemmelse med den børne- og ungepolitik og familiepolitik, som Slagelse kommune bygger sin virksomhed på.”

På byrådsmødet foreslog borgmester John Dyrby Paulsen (S) at tage orienteringen til efterretning, men det var en anden orientering end den forventede.

Læs også: Vedvarende kritik mod Opholdsstedet Holmegaardshuset.

Den måbende Thomas Clausen tog derfor ordet og fortalte, at det var et noget overraskende resultat, eftersom hans forslag gik ud på, at byrådet skulle tage stilling til, om en annoncetekst fra Holmegaardshuset var i overensstemmelse med kommunens børnepolitik.

Nu havde Thomas Clausens forslag pludseligt fået den konsekvens, at Børne- og Ungeudvalget den 5. august 2019 havde opfordret administrationen til en “skærpet opfølgning på det personrelaterede tilsyn de næste 6 måneder i forhold til anvendelsen af Holmegaardhuset”.

Thomas Clausen: »Er det noget, man har forstået?«

Senere bad Thomas Clausen, om en eller anden fra udvalget måske kunne forklare, hvad denne opfordring betyder, og hvad den figur, som var vedhæftet dagsordenen, betyder.

»Nu er det jo sådan, når udvalget holder møde, så foregår det jo bag lukkede døre. Det er jo hemmeligt. Når man har fremsat et forslag, så vil man jo gerne have en fornemmelse af, hvad det er, der sker af behandling af sagen,« sagde Thomas Clausen under byrådsmødet og fortsatte:

»Og når udvalget får forelagt et søjlediagram, en figur, med en hel masse oplysninger, så kunne jeg da godt tænke mig at vide, om det er noget, som udvalget har behandlet. Er det noget, man har forstået? Og hvis man har forstået det, så synes jeg da, at man skulle oplyse resten af byrådet om, hvad man har fået ud af det.«

Byrådet tog herefter orienteringen, som nævnt af borgmesteren, til efterretning med den tilføjelse, at den figur, som var vedhæftet dagsordenen, skal genudsendes med en nærmere forklaring:

“Orienteringen taget til orientering. Den vedhæftede figur genudsendes med en nærmere forklaring.” Det står der i referatet, som er skrevet af børn- og ungedirektør Vini Lindhardt.

Øverst: Borgmester John Dyrby Paulsen (S) og børn- og ungedirektør Vini Lindhardt. (Foto: Skærmbillede fra Kommune-TV). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.