Vedvarende kritik mod Opholdsstedet Holmegaardshuset

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Byrådsmedlem Thomas Clausen (EL): »Hvordan kan man eventuelt forbedre en mors eller et forældrepars evne til at sikre et barns udvikling og trivsel, når det foregår i et miljø, som en mor eller et forældrepar ikke kan stole på?« Nu bliver byrådet “orienteret”.

Byrådsmedlem Thomas Clausen (EL) har benyttet sin initiativret til at bede byrådet i Slagelse Kommune om at tage stilling til sagen om kommunens brug af anpartsselskabet Holmegaardshuset i Fensmark.

Den 27. maj besluttede byrådet at sende sagen til behandling i Børne- og Ungeudvalget. Den 5. august besluttede Børne- og Ungeudvalget at sende sagen til orientering i byrådet. Og på mandag den 26. august bliver byrådet “orienteret”.

Spørgsmål om Holmegaardshusets tilgang til borgerne

Thomas Clausen indstiller, at: “Slagelse byråd efter sagens behandling i Børne- og Ungeudvalget tager stilling til, om opholdsstedet Holmegaardshusets tilgang til borgerne er i overensstemmelse med den børne- og ungepolitik og familiepolitik, som Slagelse kommune bygger sin virksomhed på.” Det fremgår af dagsordenen til byrådsmødet.

Det er ikke første gang, at Enhedslisten rejser en sag om anpartsselskabet Holmegaardshuset. Det skete også i 2016, da familier til børn, som kommunen havde anbragt på Holmegaardshuset, havde kritiseret behandlingen af både børn og forældre.

Sagen blev behandlet på et byrådsmøde i november 2016 og på nogle efterfølgende udvalgsmøder i det daværende Uddannelsesudvalg. Det skete angiveligt i januar, februar, marts og april 2017.

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 3. december 2018 orienterede en embedsmand i øvrigt udvalget om: “problematikker i forhold til aktuel børnesag, der har været omtalt i pressen.”

Enhedslisten stillede derpå et forslag om, at byrådet skulle orienteres om de omtalte problematikker. Det skete den 21. december 2018 i et fortroligt notat, som er hemmeligt for offentligheden.

“Center for Børn og Unge følger op på hver enkelt sag”

På baggrund af sagen og anpartsselskabets helsidesannonce i Sjællandske den 9. marts 2019 stiller Enhedslisten flere spørgsmål til byrådet:

  • Hvordan kan man sikre et barns udvikling og trivsel, når det foregår i et miljø, som er præget af “frygt, vrede og sorg”?
  • Hvordan kan man eventuelt forbedre en mors eller et forældrepars evne til at sikre et barns udvikling og trivsel, når det foregår i et miljø, som en mor eller et forældrepar ikke kan stole på?
  • Hvordan kan man sikre et barns udvikling og trivsel, når opholdsstedets ansatte skal være loyale over for beslutninger, som er truffet af sociale myndigheder?

Administrationen i Slagelse Kommune bemærker dertil, at: “Center for Børn og Unge følger op på hver enkelt sag med faste intervaller samt efter behov, og det vurderes i den forbindelse, om tilbuddet stadig er det rette for den enkelte, herunder om der sker en udvikling i retning mod de i handleplanen fastsatte mål.”

Nu har Børne- og Ungeudvalget sendt sagen til byrådet, hvor udvalget opfordrer administrationen til en skærpet opfølgning på det personrelaterede tilsyn i de næste 6 måneder i forhold til anvendelsen af Holmegaardhuset. Herefter skal udvalget have en tilbagemelding.

Ønsker angiveligt at børnene forbliver anbragt i anpartsselskabet

Da sagen var i medierne i 2016, fortalte en advokat, at han havde oplevet flere forældre, som havde fået børn anbragt på baggrund af inkompetence.

»Jeg har oplevet flere forældre, som har fået børn anbragt på baggrund af Holmegaardshusets inkompetence,« sagde Anders Brøndtved, advokat hos Advokadan med speciale i sager om tvangsfjernelse, til Sjællandske i 2016. Det skriver TV2 ØST.

I 2019 skriver TV 2, at flere kommuner har underrettet Socialtilsyn Øst om forhold på Holmegaardhuset, som er bekymrende.

»Det er vores vurdering, at lederens holdning til, at børnene skulle forblive anbragt på Holmegaardshuset, påvirkede børnenes trivsel og udvikling i negativ retning i hjemgivelsesprocessen,« står der ifølge TV 2 i en underretning fra Egedal Kommune.

Der er også tale om forældre, som følger sig manipuleret af personalet på Holmegaardshuset. Det viser en underretning fra Ringsted Kommune.

Flere stiller spørgsmål ved, om anpartsselskabet Holmegaardshuset reelt ønsker at fastholde de anbragte børn.

»Mange gange så fik de lov til at blive længere tid på Holmegaardshuset. Med Bettinas børn var det tre år. Det var jo en fast indtjening. Jeg er sikker på, at Bettina godt kunne have fået dem med hjem med noget støtte i hjemmet,« fortæller Bitten Bødtcher, som er tidligere medejer af Holmegaardshuset, til TV 2.

Klager fra forældre og pårørende forsætter med at løbe ind. Flere mener, at opholdsstedet stiller diagnoser uden at have den faglige kompetence. Dermed bliver forældrene “stemplet” under opholdet.

»Vi har klaget til alle slags myndigheder, primært Socialtilsynet, fordi vi mener, at det er helt katastrofalt, hvad der foregår dernede,« siger Lotte Pedersen til Sjællandske. Hendes søn, svigerdatter og barnebarn var på opholdsstedet i foråret.

»Siden artiklen blev skrevet, er der ikke sket en dyt, vi borgere kan råbe og skrige ligeså tosset vi vil. Det ser ikke ud til at det gør nogen som helst forskel. […] Mærkeligt at der ikke er nogen på forvaltningerne der får øjnene op,« skrev en Facebook-bruger i “Tvangsanbringelse tvangsfjernelse retssikkerhed” i 2017.

Øverst: Anpartsselskabet Holmegaardshuset på Holmegaardsvej 4 i Holmegaard (arkiv). (Foto: Google Earth Pro). Note/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.