Dyhrs Skole får førsteplads, mens kommunen får elvteplads

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Dyhrs Skole i Slagelse By får en førsteplads i CEPOS’ årlige analyse. Hele kommune ligger også godt med sin elvteplads, men det er ikke repræsentativt for skolerne, idet for eksempel Tårnborg Skole er nummer 1249.

Dyhrs Skole i Slagelse By ligger i top over alle landets skoler, og Nysted Efterskole i Guldborgsund ligger i bund, når det gælder, hvor meget privat- og folkeskolerne løfter deres elevers faglige niveau. Det skriver den borgerlige tænketank CEPOS.

1.400 skoler landet over indgår i den årlige analyse

Omkring 1.400 skoler landet over indgår i den årlige analyse, hvor de ser på den såkaldte undervisningseffekt, hvilket vil sige skolernes evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.

Det er lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, mens det er noget vanskeligere for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene for eksempel ikke har lange uddannelser. Det tager analysen angiveligt højde for.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udarbejdet en fyldig teknisk redegørelse for metoden til beregning af de socioøkonomiske referencetal. Denne video fortæller om undervisningseffekten.

Artiklen fortsætter under videoen.

»Der er stor forskel på, hvor gode de enkelte skoler er til at løfte deres elever. Og i vid udstrækning er der tale om, at det er de samme skoler, der år efter år formår at løfte deres elever, mens det omvendt generelt er de samme skoler, der har vanskeligere ved at magte opgaven,« siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS, og fortsætter:

»Generelt på landsplan er der en tendens til, at privatskolerne er bedre til at løfte deres elever end folkeskolerne. Det gælder også, når man tager højde for de socioøkonomiske forskelle, der eksisterer i elevsammensætningen på skolerne. Efterskolerne har til gengæld noget at rette op på. De er suverænt den skoletype, der har sværest ved at løfte deres elever.«

Henrik Christoffersen siger desuden, at det er skuffende, at folkeskolereformen ikke har haft nogen nævneværdig effekt på undervisningseffekten. Det skriver CEPOS.

Tårnborg Skole klarer sig dårligst i Slagelse Kommune

Dyhrs Skole i Slagelse By får en førsteplads i analysen, hvor Slagelse Kommune også ligger godt med sin elvteplads for alle skolerne i kommunen, men det er ikke repræsentativt for kommunens skoler.

Dyhrs Skole i Slagelse By er nummer 1, mens Marievangsskolen i Slagelse By er nummer 788. Skælskær Skole er nummer 1083, Flakkebjerg Efterskole er nummer 1175 og Tårnborg Skole er nummer 1249.

Dermed ligger Tårnborg Skole i bunden blandt kommunens skoler. Eggeslevmagle Skole er nummer 21, og er kommunens andenbedste skole.

Undervisningseffekten for skoleåret 2017/201

Nedenfor kan du se undervisningseffekten for skoleåret 2017/2018 fordelt på skoler. Tabellen virker bedst på en computer.

Undervisningseffekten forkortes med UE, og privatskole, folkeskole og efterskole forkortes med henholdsvis P, F og E.

Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

Nedenfor kan du se Undervisningseffekt-tallene for skoleåret 2017/2018 fordelt på kommuneniveau. Tabellen virker bedst på en computer.

Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

(Genrefoto: dolgachov / iStock).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.