Dødsulykker sker også ved lav hastighedsoverskridelse

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – I 62 procent af de dødsulykker, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t.

Vi kunne redde knap halvdelen af alle trafikdræbte, hvis alle overholdt fartgrænserne eller kørte efter forholdene.

Derfor vil Slagelse Kommune nu sammen med Rådet for Sikker Trafik have endnu flere trafikanter til at sætte farten ned. Det skriver kommunen.

Hastighed var medvirkende årsag i halvdelen af ulykkerne

Der bliver kørt for stærkt på de danske veje, og det fører hvert år til tragiske ulykker, hvor personer mister førligheden eller i værste fald livet.

I 47 procent af dødsulykkerne i 2018 var hastigheden en medvirkende faktor, viser ulykkestal fra Vejdirektoratet.

Enten kørte trafikanterne for hurtigt i forhold til hastighedsgrænsen eller hurtigere end de burde for eksempel på grund af vejens forløb eller vejret.

I en undersøgelse, som Promonitor har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i 2018, siger 30 procent af de danske bilister, at de altid, ofte eller en gang i mellem kører 100 km/t på en strækning, hvor de kun må køre 80 km/t.

Det er et problem. For det er ikke kun de meget høje hastighedsoverskridelser, der giver ulykker på vejene.

Selv en lille hastighedsoverskridelse kan gøre stor skade

I 62 procent af de dødsulykker, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t. Så de små fartoverskridelser koster altså også mange liv.

»Det kan være svært at forstå, hvorfor selv en lille hastighedsoverskridelse kan gøre stor skade. Mange bilister kører på erfaringen og har ikke tidligere oplevet, at farten i sig selv er en trussel for trafiksikkerheden,« siger seniorprojektleder Michelle Laviolette fra Rådet for Sikker Trafik og fortsætter:

»Men den dag de pludselig skal bremse op, fordi der sker noget uventet, har hastigheden afgørende betydning for, om der sker en ulykke, og hvor alvorligt udfaldet bliver.«

Høj fart skaber utryghed blandt beboerne langs vejen

For høj fart er ikke alene farlig, men skaber også utryghed blandt de familier, der bor ved veje, hvor der bliver kørt for stærkt.

Derfor modtager mange kommuner og politiet hvert år henvendelser fra borgere, som er utrygge og ønsker fartsænkende tiltag på deres vej eller et besøg af politiets fotovogne.

For at styrke indsatsen mod problemet med for høj fart er Slagelse Kommune gået med i den landsdækkende kampagne “Sænk farten før det er for sent” i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

»Trafiksikkerhedsudvalget i Slagelse Kommune har sat flere initiativer i gang i kommunen for at sænke farten og øge trygheden på vejene,« siger Flemming Erichsen (S), formand for Trafiksikkerhedsudvalget, og fortsætter:

»Derfor er vi også med i kampagnen for at gøre bilisterne opmærksomme på, at selv en lille fartoverskridelse kan have store konsekvenser, hvis det går galt.«

Han tilføjer, at udvalget vil drøfte kampagnen med henblik på, hvilke initiativer udvalget yderligere kan iværksætte.

Fartulykker koster (også) mange penge for samfundet

Foruden de store menneskelige omkostninger, som er forbundet med, at en person mister livet eller førligheden i en trafikulykke, har ulykkerne også store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Hvert år koster ulykker i trafikken samfundet mere end 17 milliarder kroner, viser tal fra Transport DTU. En stor andel af de udgifter lander hos kommunerne.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune // Rådet for Sikker Trafik). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.