Børn og unge får ledelse fra et konsulentfirma i KL

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse News – »Vi har tillid til det store arbejde, som medarbejderne udfører i det daglige,« lyder det fra socialudvalgsformanden. Dog bliver et konsulentfirma fra KL nu indsat i ledelsen.

For at sikre børn og familier den bedst mulige støtte og den nødvendige og fortsatte udvikling af området har Slagelse Kommune besluttet at styrke ledelseskraften på området. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

KL’s konsulentvirksomhed skal styrke ledelseskraften

Det særlige børne og ungeområde i Slagelse Kommune har gennem en længere periode været udfordret i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen, arbejdsmiljøet og fastholdelse af medarbejdere på området.

For at sikre børn og familier den bedst mulige støtte og den nødvendige og fortsatte udvikling af området har Slagelse Kommune besluttet at styrke ledelseskraften på området med hjælp fra KL’s konsulentvirksomhed Komponent.

Et stigende pres på det særlige børne- og ungeområde betød at Slagelse Kommune i starten af 2020 fik iværksat en ekstern analyse af området af Socialstyrelsen. Det resulterede blandt andet i en omfattende handleplan for blandt andet udvikling af faglige kompetencer og arbejdsgange, så kommunens børn og familier kan få den støtte, de har brug for.

Læs også: Ekstern undersøgelse af det specialiserede børneområde (november 2020).
Læs også: Mangelfuld ledelse i Børn og Unge (januar 2020).

Input fra borgergrupper har ligeledes peget på et behov for udvikling og en omstilling på det særlige børne- og ungeområde.

Læs også: 32 familier klager over utilstrækkelig ledelse (maj 2021).

Nødvendigt med fokus på det særlige børne- og ungeområde

På den baggrund vil Slagelse Kommune nu styrke ledelseskraften på området, og derfor indsættes en midlertidig leder fra KL’s konsulentvirksomhed Komponent på det særlige børne- og ungeområde fra den 1. februar 2022 frem til sommeren 2022.

I resten af januar afklarer Komponent i samarbejde med medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere på området, hvilke opgaver der skal være i fokus for den kommende midlertidige leder.

»Det er nødvendigt med et ekstra fokus på det særlige børne- og ungeområde, så vi hurtigst muligt kan tage hånd om udfordringerne og sikre fremdrift i den udvikling, som allerede er påbegyndt på området. Derfor handler vi nu ved både at få ekstra ledelseskraft ind og ekstern hjælp til fortsat udvikling af området,« siger borgmester Knud Vincents (V)

Udvalgsformand har tillid til medarbejdernes store arbejde

Sofie Janning (S), der er formand for Socialudvalget, har tillid til medarbejderne, men mener, at der skal tilføres flere midler og en styrket ledelse.

»Vi skal sørge for, at børn og familier får den bedste behandling og hjælp fra det særlige børne- og ungeområde. Derfor har vi også allerede afsat flere midler, så der blevet ansat flere sagsbehandlere, og sagsbunkerne er derfor også blevet mindre,« udtaler Sofie Janning og fortsætter:

»Vi har tillid til det store arbejde som medarbejderne udfører i det daglige, men der er brug for en styrket ledelse og mere systematik på området. Både af hensyn til børn og familier i kommunen men også af hensyn til medarbejdernes arbejdsvilkår og trivsel.«

Udvikling af kvalitet, arbejdsmiljø og fastholdelse

KL’s konsulentvirksomhed Komponent skal ud over den midlertidige ledelse af det særlige Børne- og ungeområde bistå Slagelse Kommune med en vurdering af områdets fremtidige organisering. Komponent skal ligeledes give forslag til, hvordan den fremtidige udvikling af kvalitet og arbejdsmiljø samt fastholdelse af medarbejdere kan tilrettelægges.

»Vi ser frem til at få et eksternt blik på, hvordan vi kan styrke området og ikke mindst løse de udfordringer, som præger det særlige børne- og ungeområde,« siger Helle Dalsgaard (SF), der er næstformand for Socialudvalget, og fortsætter:

»Den styrkede ledelsesindsats er en opbakning og understøttelse af udviklingsarbejdet, som allerede er i gang. Der er brug for, at vi sætter ekstra skub og retning på, så vi kan udvikle kulturen på området mod ensartet kvalitet, god borgerdialog og godt arbejdsmiljø.

Øverst: Børn og Unge i Torvegade. (Foto: Slagelse Media). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.