Regionen styrker brystkræftscreeningsindsatsen

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – For at være sikker på, at der er nok medarbejdere, er der allerede nu lagt op til, at der til efteråret skal køre et nyt uddannelsesforløb på Professionshøjskolen Absalon. Her regner Region Sjælland med at uddanne yderligere 6-8 mammografiassistenter.

I det nye år tiltrådte ni nye mammografiassistenter i Region Sjælland. De nye medarbejdere, der er uddannet på regionens initiativ, skal være med til at sætte fart på forebyggende brystkræftundersøgelser. Det oplyser regionen i en meddelelse.

Screeningsindsatsen har haltet i regionen

Hvert andet år bliver alle kvinder i aldersgruppen 50 til 69 tilbudt at få tjekket deres bryster for kræft gennem et nationalt screeningsprogram. Formålet er at finde eventuelle kræftsygdomme på et tidligt stadie.

På grund af mangel på arbejdskraft har screeningsindsatsen haltet, hvilket har medført, at en række kvinder er blevet undersøgt senere, end de burde. Også her i regionen. Men nu er der på Region Sjællands initiativ uddannet flere nye mammografiassistenter til opgaven.

Anne Brøns undersøger 28 kvinder dagligt

Her i regionen kan vi byde velkommen til ni nye medarbejdere. En af dem er Anne Brøns, som i sensommeren sidste år begyndte på uddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Næstved. I starten af det nye år havde hun første dag på Billeddiagnostisk Afdeling på SUH i Roskilde, som huser regionens screeningsindsats.

I jobbet screener Anne Brøns dagligt cirka 28 kvinder, der alle kommer ind med mange forskellige spørgsmål, udfordringer og bekymringer i forhold til den undersøgelse, de skal have foretaget.

»Jeg elsker arbejdet med den enkelte kvinde, der kommer ind. Lige så snart vi har sendt en indkaldelse ud, så sygeliggør vi desværre kvinden, og det betyder, at de kommer ind med forskellige følelser og baggrunde. Jeg synes, det er rigtig spændende at gribe kvinden i det,« siger Anne Brøns og forklarer videre:

»Nogle af kvinderne har følelserne lidt ude på tøjet, når de kommer, og det skal jeg så favne. Og så giver det meget mening for mig, at jeg via mit job kan være med til at opdage kræft.«

Strålefysik og andengradsligninger

Uddannelsen som mammografiassistent er med jobgaranti, da der bliver kun optaget de kursister, som der er stillinger til ude i regionerne. Hun og de otte andre nye mammografiassistenter er derfor udvalgt blandt cirka 100 ansøgere til få uddannelsen. Derudover er der uddannet yderligere fire medarbejdere fra Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Uddannelsesforløbet tager 20 uger, hvoraf 10 er på skolebænken i Næstved, mens anden halvdel er relevante praktiske forløb i regionen. Undervejs skal eleverne blandt andet sætte sig ind i strålefysik og andengradsligninger.

»Jeg har altid gerne ville arbejde på et sygehus, og da jeg så, der var denne her mulighed, kaldte det bare på mig. Det var svært i starten, men jeg fandt hurtigt ud af, at det var noget, jeg har meget interesse for,« siger Anne Brøns.

Hun er oprindelig uddannet social- og sundhedsassistent og blandt andet har en fortid i Retspsykiatrien. De andre nyuddannede medarbejdere til screeningsindsatsen har lignende baggrunde.

Nyt hold på Professionshøjskolen Absalon

For at være sikker på, at der også i fremtiden er nok medarbejdere til opgaven, er der allerede nu lagt op til, at der til efteråret skal køre et nyt uddannelsesforløb på Professionshøjskolen Absalon. Her regner Region Sjælland med at uddanne yderligere 6-8 mammografiassistenter.

I Region Sjælland foregår screeningerne hos Mammografiscreeningen på Ny Østergade 16A i Roskilde samt i tre screeningsbusser, som kører henholdsvis mod vest, øst og syd, så kvinderne har mulighed for at blive undersøgt tættere på bopælen.

De nye mammografiassistenter er primært tiltænkt den forebyggende screeningsindsats, men kan også hjælpe i forhold til klinisk mammografi, som er betegnelsen for undersøgelsen målrettet kvinder med mistanke om brystkræft.

Fakta om brystkræftundersøgelser af kvinder:

  • Alle kvinder i alderen 50-69 år skal tilbydes en forebyggende brystkræftscreening tidligst 1 år og 9 måneder og senest 2 år og 3 måneder efter seneste screening.
  • Ved den forebyggende screening tages der to billeder af hvert bryst. Billederne gennemses derefter af to radiologer. Ved 95-98 procent af kvinderne er der ikke grund til yderligere undersøgelser.
  • Hvis en kvinde henvises med mistanke om brystkræft enten via screeningsindsatsen eller fra egen læge, foretages der en såkaldt klinisk mammografi. Her tages tre billeder af hvert bryst, ligesom en læge mærker efter knuder eller om lymfeknuderne i armhulerne er hævede. Herudover foretages ultralydsscanning af hvert bryst.

Øverst: Anne Brøns er en af ni nye mammografiassistenter i Region Sjælland. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.