Antallet af flygtninge til Slagelse falder i 2018

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Udlændingestyrelsen ændrer landstallet af flygtninge, der skal boligplaceres i 2018. Udlændingestyrelsen havde regnet med, at 3.000 flygtninge skulle overgå til kommunerne i 2018, men nu nedjusteres antallet.

Landets 98 kommuner kan se frem til at modtage 1.000 flygtninge til boligplacering i 2018, efter at Udlændingestyrelsen har ændret det såkaldte landstal fra 3.000 til 1.000 flygtninge.

Landstallet er Udlændingestyrelsens skøn over, hvor mange nyankomne flygtninge der skal boligplaceres i kommunerne, efter de har fået en opholdstilladelse.

Det vil sige, at kommunerne skal modtage markant færre flygtninge end ellers anslået. Kommunekvoten for Slagelse Kommune er dermed sænket til 12 flygtninge. Dertil kommer familiesammenføringer. Tidligere var kvoten for Slagelse oppe på 37 flygtninge.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) glæder sig over udviklingen:

»Det siger mig, at de 71 stramninger, som regeringen har gennemført, siden vi kom til magten, virker. Når færre flygtninge skal ud i kommunerne, end vi havde regnet med, vil det alt andet lige betyde, at kommunernes integrationsopgave vil blive lettet en smule. Færre flygtninge skal nemlig boligplaceres og hjælpes i gang på arbejdsmarkedet. Så det går da bestemt i den rigtige retning.«

Udlændingestyrelsen baserer skønnet på, at færre personer ansøger om asyl i Danmark end forventet. Således har 806 personer søgt om asyl i Danmark fra januar til og med marts måned. Samlet forventer Udlændinge- og Integrationsministeriet, at cirka 4.000 personer vil indgive en ansøgning om asyl i 2018. Andelen af ansøgere, der opnår asyl, har desuden været relativ lav indtil videre i 2018.

Skønnet baseres også på, at andelen af asylansøgere, der allerede har eller har haft et opholdsgrundlag i Danmark, er steget det seneste år. Fra seks procent i hele 2016 til cirka 30 procent blandt asylansøgerne i 2018. På grund af denne udvikling inddrager Udlændingestyrelsen ikke længere disse asylansøgere i skønnet, fordi de ikke skal boligplaceres.

Læs også: 37 flygtninge til Slagelse Kommune i 2018


Grafik: Route55 / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.