Fortsat kapacitetsbegrænsninger i busserne

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Krav om mundbind i busser gælder, når du står op, og når du står på og af. De tidligere kapacitetsbegrænsninger fortsætter indtil den 1. august.

Når du sidder ned i bus eller tog, og mens du venter på bussen ved stoppestedet eller på toget ved perronen, skal du ikke længere bruge mundbind eller visir.

Men du skal stadig huske mundbind, når du står op i bus eller tog, og når du står på og af. Det er essensen af lempelserne ifølge Folketingets seneste aftale om genåbning.

De nye regler er fastsat i en bekendtgørelse fra Transportministeriet og gælder for passagerer og personale i den kollektive transport fra mandag 14. juni 2021. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

Krav om værnemiddel gælder kun for stående

Som led i den seneste aftale om genåbning af samfundet er det besluttet, at kravet om mundbind/visir nu fjernes i den kollektive transport, når passagerer og personale sidder ned.

Hos Movia vil kravet om brug af mundbind eller visir derfor kun gælde stående kunder og stående personale, og når man går ind og ud af busser, lokaltoge og flextrafikbiler.

Kunder undtaget fra mundbindskravet af for eksempel sundhedsmæssige årsager eller børn under 12 år er naturligvis fortsat helt undtaget.

Man må stadig ikke benytte alle siddepladser

Kapacitetsbegrænsningerne i busserne og lokaltogene fortsætter indtil den 1. august. I busserne skiltes der med, hvor mange der må være med den konkrete bus. Skiltet sidder ved bussens midterdør.

Rettesnoren er, at samtlige døre i bussen åbnes, og at man må bruge alle sæder og det, der svarer til halvdelen af ståpladserne. Når busserne ikke fyldes helt, skyldes det, at det stadig skal være muligt at holde afstand, når man står op.

For de, der sidder, vender ansigterne i samme retning, og derfor kan kunderne benytte alle sæder- og altså nu uden at bære mundbind/visir.

I enkelte busser kan man opleve sæderækker, der stadig vil være afspærret for brug. Det gælder hvis man sidder ansigt til ansigt, og hvis der ikke er tilstrækkelig afstand.

Ekstra rengøring og løbende udluftning i bussen

Movia holder også fast i den ekstra grundige daglige rengøring. Ved midterdøren i bussen kan man som kunde følge med i, hvornår bussen senest er rengjort.

Herudover vil chaufføren sørge for god og løbende udluftning af busserne, så alle døre i videst mulige udstrækning holdes åbne, når busserne holder ved stoppestederne. Det betyder i gennemsnit, at alle døre åbnes cirka hvert 3. minut.

Læs også: Mundbind i sundhedsvæsenet i visse situationer.
Læs også: Næsten slut med mundbind på mandag.

»Vi er utroligt glade for dette store skridt tilbage mod en normal hverdag for både vores kunder og personale i busser, lokaltoge og i flextrafikken. Kunderne har været enestående til at tage de nye corona-regler og krav til sig og viser stor omtanke overfor hinanden og overfor vores personale. Det vil vi gerne takke for,« siger Camilla Struckmann, der er Movias direktør for Kommerciel & Kunder, og fortsætter:

»I Movia er vi også meget opmærksomme på at holde fast i den gode og trygge oplevelse for kunder og personale, som vi har set under hele corona-krisen. Vi er næsten i mål, men jo også kun næsten, så vi synes, det er en god ting at minde os selv og hinanden om de gode spilleregler, vi har lært under corona. Vi vil derfor stadig skilte med opfordring om at huske afstand, at vise hensyn, at spritte af osv., så vi sikrer en god og tryg tur for alle.«

Hvis der i enkelte kommuner er lokale nedlukninger på grund af stigende smitte med COVID-19, kan fordøren i busser, der kører i disse kommuner være lukket.

I de tilfælde skal man bruge midter- og bagdøren. Baseret på lokale nedlukninger afgør Movia dagligt, hvor busoperatørerne har lov at lukke for brug af fordøren. Dette meldes løbende ud på DOT’s hjemmeside og sociale medier.

Samme regler om mundbind i Movias flextrafik

Movias flextrafik er fortsat indrettet med særligt hensyn til sårbare kundegrupper for øje, og der kan derfor stadig ikke sidde kunder på forsædet ved siden af chaufføren.

Det betyder, at i Movias flextrafik skal både chauffører og passagerer benytte mundbind/visir, når de stiger ind og ud af vognen, når chaufføren fastspænder kørestol, hjælper med selen, samt når chaufføren hjælper passageren til og fra vognen.

Når chauffører og passagerer sidder på deres pladser, er det frivilligt, om man vil benytte mundbind/visir.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Ulrik Jantzen / Movia). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.