Mundbind i sundhedsvæsenet i visse situationer

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Sundhedsstyrelsen anbefaler stadig mundbind, når man testes for COVID-19, når man har symptomer, og når man sidder i visse venteværelser.

Sundhedsstyrelsen kommer med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni.

Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag den 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Lavt smittetal og høj vaccinationsdækning giver lempelser

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand.

I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre.

Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Brug af mundbind i sundhedsvæsenet ved særlig risiko

»Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor har vi vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer, hvor der er en særlig risiko,« siger vicedirektør Helene Probst i Sundhedsstyrelsen, som dog understreger:

»Det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.«

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag den 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Følgende gælder fra mandag den 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • når man skal testes for COVID-19
  • hvis man har symptomer og bryder selvisolation for eksempel for at komme til læge eller på sygehus
  • ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre-/næse-/halsspeciallægepraksis.

Læs også: Næsten slut med mundbind på mandag.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pedro Wroclaw / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.