Tiltag skal forbedre sikkerheden i psykiatrien

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Psykiatrien har pligt til at modtage kriminelle bandemedlemmer, hvis en dommer afgør, at en mentalobservation skal ske i psykiatrien.

Efter den voldsomme flugtepisode fra Psykiatrisygehuset i Slagelse er de fem regioner, politiet, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen enige om nye tiltag for at styrke sikkerheden omkring bandemedlemmer i surrogatvaretægt i psykiatrien. Det skriver Region Sjælland.

Helt uacceptabelt og voldsomt overgreb mod personalet

»Fangeflugten i Slagelse var helt uacceptabel og et voldsomt overgreb mod de ansatte på sygehuset,« siger justitsminister Nick Hækkerup og fortsætter:

»Derfor er jeg glad for, at der nu er enighed om en række tiltag for, hvordan vi på den korte bane kan skabe en bedre sikkerhed for medarbejderne og de andre patienter på de retspsykiatriske afdelinger. Samtidig har jeg bedt myndighederne om en samlet handlingsplan for, hvordan vi kan undgå, at fangeflugter som denne sker.«

Læs også: Yderligere to anholdt efter fangeflugten fra psykiatrien.

Nødråb efter væbnet trussel mod sundhedspersonale i Slagelse

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) fra Region Sjælland kom med et nødråb til justitsministeren efter fangeflugten i Slagelse, hvor personalet blev truet med pistoler:

Af hensyn til medarbejderne og de øvrige patienters sikkerhed ønsker Psykiatrien i Region Sjælland ikke længere at modtage kriminelle bandemedlemmer, der hører til i fængsel, ikke i psykiatri.

Læs også: Regionsformand er rystet over voldsom befrielsesaktion.

Det har regionerne ifølge loven dog pligt til, hvis en dommer afgør, at en mentalobservation skal ske i psykiatrien. Derfor er regionsrådsformanden glad for, at der nu bliver set på sikkerheden.

»Jeg er glad for den hurtige reaktion fra justitsminister Nick Hækkerup, der straks var klar til at lytte til og finde løsninger. Vores medarbejdere i Psykiatrien skal trygt kunne på arbejde, og vi skal også beskytte de andre patienter,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Tættere dialog mellem regioner, politi, anklager og forsorgen

Planen er aftalt mellem de fem regioner og Rigspolitiet, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen. Tre handlinger sættes i værk her og nu:

  • Regionerne tilbyder at stille psykiatrisk lægebistand til rådighed i forbindelse med afgørelsen af, om et bandemedlem skal varetægtsfængsles i surrogat. Det skal sikre, at domstolene har det bedst mulige grundlag for at afgøre, om der er behov for anbringelse i psykiatrien.
  • Når et bandemedlem skal være i psykiatrien, sker der en grundig drøftelse mellem psykiatrien og politiet om de sikkerhedsmæssige forhold omkring indlæggelsen. I den forbindelse tages der stilling til, hvordan politiet bistår psykiatrien under indlæggelsen. Dermed sikres sikkerhed for personale og medindlagte og forebyggelse af flugt.
  • Tæt dialog mellem psykiatrien og anklagemyndigheden, så spørgsmålet om placering i psykiatrien hurtigst muligt forelægges for domstolene, når grundlaget for placering i psykiatrien ikke længere vurderes at være til stede. Det skal sikre, at den tid bandemedlemmet er i psykiatrien begrænses, hvis behovet ikke er der.

Læs også: Efterlysning af farlig, flygtet fange.

Der arbejdes fortsat med en handlingsplan, der er bestilt af justitsministeren, der skal se på, hvordan man på længere sigt forebygger flugt fra varetægtsfængsling på blandt andet psykiatriske hospitaler.

Region Sjælland har samtidig skærpet sine egne sikkerhedsforanstaltninger.

Øverst: Den efterlyste Hemin Dilshad Saleh. (Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.