Region Sjælland melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet at blive medlem hos Landdistrikternes Fællesråd, så vi styrker arbejdet med at gøre det endnu mere attraktivt at bo, leve og besøge de mange gode landsbyer og lokalsamfund i vores del af Danmark,« siger regionsformanden.

Fra årsskiftet bliver Region Sjælland medlem af Landdistrikternes Fællesråd, der dermed kan byde fjerde region velkommen i medlemsskaren. Det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse.

Landdistrikternes Fællesråd er en stærk samarbejdspartner

Region Sjælland har nu tilsluttet sig medlemmerne i Landdistrikternes Fællesråd. Fra årsskiftet indgår regionen dermed som den fjerde region i fællesrådets arbejde med at skabe vækst og udvikling i hele landet.

For regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er indmeldelsen et vigtig skridt i arbejdet med at udvikle den attraktive region.

»Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet at blive medlem hos Landdistrikternes Fællesråd, så vi styrker arbejdet med at gøre det endnu mere attraktivt at bo, leve og besøge de mange gode landsbyer og lokalsamfund i vores del af Danmark,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Landdistrikternes Fællesråd er en stærk samarbejdspartner, der er lykkedes med at sætte udviklingen af landdistrikterne på den landspolitiske dagsorden. Den udvikling vil vi gerne bakke op om og være en del af.«

Fire af landets fem regioner nu medlem af fællesrådet

For formand i Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard er Region Sjællands indmeldelse et vigtigt skridt i arbejdet for et land i bedre balance.

»Med Region Sjællands indmeldelse er fire af landets fem regioner nu medlem af fællesrådet. Det er jeg på Landdistrikternes Fællesråds vegne meget stolt over. For hvert nyt medlem kan vi med endnu større tyngde tale landdistrikternes sag. Jeg ser frem til det løbende samarbejde med Region Sjælland,« siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

»Region Sjælland repræsenterer stor geografisk variation og rummer et væld af interessante landdistrikter og landsbyer. Så jeg er overbevist om, at vi får stor gavn af hinanden i det fremtidige samarbejde. Samarbejdet er ikke alene til fælles gavn, det er til gavn for de borgere og iværksættere, der bor og skaber udvikling i landdistrikterne.«

Mange attraktive landsbyer og lokalsamfund i regionen

Region Sjælland dækker over 17 kommuner fra Greve til Odsherred mod Kalundborg og til Lolland, herunder Slagelse Kommune. I alt tæller regionens område knap 840.000 indbyggere.

»Region Sjælland har mange attraktive landsbyer og lokalsamfund, der danner ramme for mange menneskers liv. Hver tredje borger i regionen bor i de små og mindre byer på landet,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Region Sjælland vil arbejde for at landdistrikterne også i fremtiden kan danne ramme for det gode liv, hvor folk kender og passer på hinanden, og hvor der er gode muligheder for at bo, arbejde, uddanne sig og stifte familie. Vi forventer at få god gavn af Landdistrikternes Fællesråd i det arbejde.«

Som Danmarks overordnede landdistriktsorganisation indsamler, deler og kommunikerer Landdistrikternes Fællesråd viden og erfaringer til gavn for landdistrikter og yderområder.

Derudover afholder rådet løbende arrangementer, møder og netværksaktiviteter for medlemmerne. Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland har tidligere meldt sig ind i fællesrådet i løbet af 2020.

Øverst: For regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er indmeldelsen et vigtig skridt i arbejdet med at udvikle den attraktive region. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.