Patientrettigheder til udredning og behandling udskydes

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »I disse dage sætter udbredelsen af epidemien desværre kedelige rekorder, og det betyder, at vi må udskyde genindførslen af rettighederne i et par måneder,« lyder det fra sundhedsministeren.

Epidemien tvinger regeringen og Danske Regioner til at udskyde patientrettighederne til hurtig udredning og behandling til den 1. marts 2021.

Dette gælder dog ikke på psykiatri-området, hvor rettighederne trådte i kraft igen den 1. september.

Det er aftalt, at regionerne bruger privat kapacitet til at udrede og behandle patienter i størst muligt omfang, uden at der sker underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse.

Det skriver Sundhedsministeriet i en fælles pressemeddelelse fra regeringen, Danske Regioner, Dansk Erhverv og Sundhed Danmark.

Flere regioner må udskyde ikke-akutte behandlinger

I dag har Danske Regioner og regeringen indgået en ny aftale, der udskyder planen for genindførelse af patientrettighederne til hurtig udredning og behandling fra 1 januar til 1. marts 2021.

Allerede genindførte rettigheder på psykiatriområdet, der trådte i kraft igen den 1. september, fastholdes.

Det stigende antal COVID-19-patienter betyder, at flere regioner må udskyde mange planlagte ikke-akutte behandlinger i denne kommende tid.

»I disse dage sætter udbredelsen af epidemien desværre kedelige rekorder, og det betyder, at vi må udskyde genindførslen af rettighederne i et par måneder,« siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og fortsætter:

»Der skal være plads i sundhedsvæsenet til at tage sig af akut opstået sygdom, kræftbehandling og andre livstruende sygdomme foruden COVID-19-patienter. De høje smittetal betyder, at der både er flere syge patienter, men også mere sygdom blandt personalet, og derfor er dette skridt nødvendigt.«

Aktuelt er 79 corona-patienter i intensivbehandling

Regeringen og Danske Regioner indgik i maj 2020 en aftale om en national plan genindførelse af patientrettigheder til hurtig udredning og behandling.

I den nationale plan var forudsat, at antallet af COVID-19-patienter i intensivbehandling ikke oversteg 50 på landsplan.

Pr. den 18. december er der 79 COVID-19-patienter i intensivbehandling. Det betyder, at mere end hver fjerde intensive sengeplads planlagt til COVID-19 aktuelt er i brug.

»Vi står i en situation, hvor vi er nødt til at tage hensyn til personalet og sikkerheden for de patienter, som har størst behov her og nu. Derfor har vi aftalt med regeringen at udskyde genindførslen af patientrettigheder,« siger Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner, og fortsætter:

»Men det er vigtigt at sige til befolkningen, at selvom sundhedsvæsenet er presset af COVID-19, så er hospitalerne klar til at behandle alt, der kan være alvorligt. Vi må ikke sætte den tidlige opsporing og behandling af for eksempel kræft over styr, så man skal altid kontakte sundhedsvæsenet, hvis man har mistanke om sygdom.«

Det er også aftalt, at regionerne inddrager privat kapacitet til udredning og behandling i størst muligt omfang, uden der sker underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse.

Regionerne har indgået tillægsaftaler med private sygehuse og klinikker. Aftalerne kan bidrage til, at regionerne kan håndtere det ekstra pres på kapaciteten i sundhedsvæsenet som følge af COVID-19. Der er tilsvarende indgået en aftale med privatpraktiserende speciallæger med samme formål.

Fakta om udredningsretten og behandlingsretten

Udredningsretten betyder, at patienter, der er henvist til udredning på sygehus, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage, får patienten ret til såkaldt udvidet frit sygehusvalg, hvilket vil sige, at patienten kan vælge hel eller delvis udredning på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Behandlingsretten indebærer, at patienter, der skal vente mere end 30 dage på sygehusbehandling, får ret til udvidet frit sygehusvalg, hvilket vil sige, at patienten kan vælge at blive behandlet på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ole Schwander / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.