Region Sjælland ændrer sine kørselstilbud

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Patienter i egen bil vil i udgangspunktet ikke længere kunne få udbetalt kilometergodtgørelse. Samtidig vil regionen opfordre patienter til at bruge offentlig transport, når det er muligt.

I 2021 ændrer Region Sjælland reglerne for patientbefordring til og fra sygehusene.

»Vi vil gerne have pengene til at række så langt som muligt og bruge dem, hvor de giver den største effekt for patienterne. Det er ude på sygehusene,« siger Trine Birk Andersen i en pressemeddelelse fra regionen.

Opfordrer patienter til at bruge offentlig transport

Fra den 1. januar 2021 træder de nye regler for patientbefordring i kraft i Region Sjælland. Med ændringerne forventer regionen at kunne flytte 7,8 millioner kroner årligt fra transport til behandling på sygehusene.

»Vi vil gerne have pengene til at række så langt som muligt og bruge dem, hvor de giver den største effekt for patienterne. Det er ude på sygehusene. Derfor har vi besluttet at skrue lidt ned for servicen til patienter i egen bil, men patienter med et helbredsmæssigt behov vil fortsat blive transporteret til og fra sygehusene,« siger Trine Birk Andersen (S), der er formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Patienter i egen bil vil i udgangspunktet ikke længere kunne få udbetalt kilometergodtgørelse. Samtidig vil regionen i højere grad opfordre patienter til at bruge offentlig transport, når det er muligt. Ved offentlig transport får man tilskud til transporten, hvis man som patient er berettiget til det.

Patienter med særlige behov vil fortsat få det

De ændrede regler er magen til reglerne i Region Nordjylland, og er besluttet af regionsrådet med budgetaftalen for 2021, som blev vedtaget af alle partier. For mange vil det ikke betyde ændringer i forhold til i dag, og patienter, der har et helbredsmæssigt behov for transport, vil fortsat kunne få det.

»Alle patienter med behov for hjælp til transport vil blive vurderet af den afdeling, de er tilknyttet på sygehuset, i samarbejde med os i Befordringsservice. Har man behov for hjælp, så vil man selvfølgelig fortsat få den hjælp, man har brug for,« siger Karina Bjørk Andreasen, befordringschef i Befordringsservice.

Med de nye regler vil der være skærpede krav til dokumentation for, hvorfor man ud fra sin helbredsmæssige tilstand ikke kan benytte offentlig transport og dermed har ret til befordring. Den vurdering foretages af den behandlende afdeling på sygehuset i samarbejde med Befordringsservice.

Har du spørgsmål til, hvad reglerne betyder for dig, kan du læse mere om det ændrede tilbud på regionens hjemmeside her: www.regionsjaelland.dk/befordring. Du kan også ringe på telefon 7015 3515, hvis du har spørgsmål til din situation.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.