Høj tryghed, men der er fortsat problemer

Artiklen er opdateret for 11 måneder siden.

Zand.News – Noget af det, folk angiver som utryghedsskabende, er hensynsløs kørsel i bil, på motorcykel eller på knallert med videre. Visse steder er rocker- og bandeaktiviteter et problem for trygheden.

Tryghedsundersøgelsen for 2022, som Justitsministeriet står bag, er netop udkommet. Den viser i hovedtræk, at trygheden både her i politikredsen og i resten af landet er høj. Det skriver Justitsministeriet og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i to pressemeddelelser.

Undersøgelse viser kvaliteten af politiets arbejde

Resultatet af den seneste tryghedsundersøgelse er ikke til at tage fejl af: Hele 88 procent af borgerne i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds angiver, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Samtidig har mere end 83 procent tillid til, at politiet hjælper, når der er brug for det.

»Selv om det ikke alene er politiets arbejde, der afgør, om borgerne føler sig trygge eller ej, så er det alligevel en undersøgelse, der er vigtig for os. Ikke mindst de tal, der viser om borgerne har tillid til at vi hjælper, når der er brug for det. For det siger noget om kvaliteten af det arbejde, vi hver eneste dag døgnet rundt leverer i mødet med borgerne,« siger politidirektør Lene Frank hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hensynsløs kørsel er mest utryghedsskabende

Noget af det, som borgerne angiver som mest utryghedsskabende, er hensynsløs kørsel i bil, på motorcykel eller på knallert med videre. Det er et område, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har stort fokus på.

Faktisk er det lykkedes at sigte 300 for vanvidsbilisme, siden de nye bestemmelser trådte i kraft i 2021. Og alene i 2022 var der hele 810 bestilte færdselskontroller, hvor borgere havde bedt politiet om at lave kontroller.

»En af politiets vigtigste opgaver er jo blandt andet at skabe tryghed, så på den måde er tryghedsundersøgelsen en slags karakterbog. Og høj tryghed og høj tillid til politiet selvfølgelig et resultat, vi er glade for,« siger politidirektør Lene Frank.

Færre borgere i de udsatte områder er trygge

»Vi har i de senere år styrket dansk politi massivt både i forhold den organiserede kriminalitet på tværs af landet og ved at bringe politiet tættere på borgerne. Jeg tror, at alle disse tiltag også har været med til at styrke befolkningens tillid til politiet,« siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Undersøgelsen i hele landet viser dog, at færre borgere i de særlige udsatte boligområder er grundlæggende trygge, og at flere oplever rocker- og bandeaktivitet i disse boligområder end i resten af Danmark.

I 2022 angiver 89 procent af borgerne i hele Danmark, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. 7 procent angiver, at de grundlæggende føler sig utrygge i deres nabolag, mens 4 procent angiver, at de hverken føler sig trygge eller utrygge.

Andelen, der grundlæggende føler sig trygge, er ligesom i forrige tryghedsundersøgelser mindre blandt borgerne i de særligt udsatte boligområder end blandt borgerne i resten af landet. Det gælder også i SUB-områder såsom Ringparken, Motalavej og Sydbyen i Slagelse Kommune.

Således angiver 72 procent af borgerne i de særligt udsatte boligområder i 2022, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Samtidig angiver godt 3 ud af 10 (31 procent) borgere i de særligt udsatte boligområder, at de har oplevet rocker- og bandeaktiviteter i deres nabolag, mens det samme gælder for 1 ud af 10 borgere i resten af landet.

Bekymrende med ulig adgang til tryghed

»Det er bekymrende, at borgerne i Danmark ikke har lige adgang til tryghed. Det er en betydeligt mindre andel af borgerne i de særligt udsatte boligområder, der grundlæggende er trygge, og samtidig har tre gange så mange borgere i særligt udsatte boligområder oplevet rocker- eller bandeaktiviteter i deres nabolag som i resten af Danmark. Det er helt uacceptabelt, og jeg ser frem til at præsentere regeringens udspil til en ny bandepakke, som skal sætte bredt ind over for bandernes uvæsen,« slutter Peter Hummelgaard.

Spørgeskemaundersøgelsen er i 2022 besvaret af 25.796 personer og er baseret på de samme spørgsmål, som er stillet i alle tidligere år om borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag og deres tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Undersøgelsen er derudover siden 2021 udvidet med en række spørgsmål vedrørende typer af steder og adfærd, som de adspurgte kan føle sig utrygge ved.

Øverst: Politidirektør Lene Frank hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. (Foto: Rigspolitiet). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.