Nu kan du aftjene værnepligt som cybersoldat

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – »I fremtiden får vi brug for flere, der vil beskytte Danmark mod fjender på nettet. Derfor opretter vi cyberværnepligten,« siger forsvarsministeren.

Zand.News – For at styrke beskyttelsen mod cybertrusler indfører Forsvaret nu cyberværnepligt – en 10 måneder lang uddannelse, der årligt vil byde 30 værnepligtige velkommen. Det skriver Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Cyberværnepligten skal bidrage til at styrke cybersikkerheden

Der er nu åbnet for ansøgning til en helt ny værnepligtsuddannelse: cyberværnepligten. Den skal bidrage til at styrke cybersikkerheden og træne de værnepligtige i at sikre sig mod trusler fra cyberspace.

Fra i dag har unge mænd og kvinder mulighed for at søge en af pladserne på de første hold.

»Dagligt er danske myndigheder eller virksomheder udsat for forsøg på cyberangreb. Det understreger truslernes alvor,« siger forsvarsminister Trine Bramsen og fortsætter:

»I fremtiden får vi brug for flere, der vil beskytte Danmark mod fjender på nettet. Derfor opretter vi cyberværnepligten. Jeg håber, at mange unge vil vælge at udvikle deres digitale færdigheder i Forsvaret gennem den nye værnepligt – til gavn for dem selv og for hele Danmark.«

Trænet i at beskytte mod hacking og andre cyberangreb

Det første hold af cyberværnepligtige begynder i februar 2020. Cyberværnepligtsuddannelsen varer 10 måneder og indledes med en almindelig værnepligtsuddannelse i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet på fire måneder.

Herefter følger en uddannelse inden for it og et cybergrundforløb, der vil give kompetencer i forhold til basal cyberbeskyttelse af it-netværk.

»Som cyberværnepligtig bliver du trænet i at beskytte mod trusler som hacking og andre cyberangreb. Du kommer bl.a. til at lære at monitere, identificere og træffe foranstaltninger til at modgå angreb,« fortæller major Torben fra Føringsstøtteregimentet i Fredericia, hvor cybergrundforløbet finder sted.

Uddannelsen afsluttes med et praktikforløb og en cyber-øvelse, som gennemføres med støtte fra Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed.

Forsøgsordningen med cyberværnepligtige løber over tre år

Den nye værnepligt kører som en forsøgsordning over de næste tre år, og det er et af flere initiativer i Forsvaret for at styrke cyberbeskyttelsen af Forsvarets taktiske kapaciteter.

Der vil årligt blive optaget 30 personer på uddannelsen. For at blive optaget skal man blandt andet være erklæret egnet eller begrænset egnet på Forsvarets Dag og have et godt kendskab til it. Læs mere her.

Øverst: Genrefoto. (Foto: K_E_N / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.