Utilbørlig behandling af hellige bøger bliver forbudt

Artiklen er opdateret for 6 måneder siden.

Zand.News – Regeringen og Det Radikale Venstre har vedtaget et lovforslag, som kriminaliserer utilbørlig behandling af hellige bøger såsom Bibelen, Toraen og Koranen med videre.

Et flertal i Folketinget (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne samt Det Radikale Venstre og løsgænger Jon Stephensen) har i dag vedtaget lovforslaget, som kriminaliserer utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.

Lovforslaget blev fremsat på baggrund af de systematiske forhånelser, der har været siden sommeren 2023, og som blandt andet har været med til at skærpe terrortruslen mod Danmark. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Terrortruslen mod Danmark er skærpet yderligere

Rigspolitiet har oplyst, at der fra den 21. juli 2023 til og med den 28. november 2023 har været anmeldt 528 demonstrationer med bog- eller flagafbrændinger. Samtidig har Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyst, at den seneste tids koranafbrændinger har haft en betydning for det aktuelle trusselsbillede, og terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau.

Derudover så man i oktober et angreb på svenske fodboldfans i Bruxelles. De belgiske myndigheder vurderer, at gerningsmanden var motiveret af koranafbrændinger, men at de belgiske myndigheder ligeledes vurderer det sandsynligt, at de aktuelle begivenheder i konflikten mellem Israel og Gaza har påvirket ham.

Bedre værn mod såkaldte systematiske forhånelser

Folketinget har nu vedtaget et lovforslag, der kriminaliserer utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund. Loven vil blive evalueret efter en treårig periode.

»Vi har set angreb i Belgien, hvor myndighederne vurderer, at gerningsmanden blandt andet har været motiveret af koranafbrændinger. Vi ved, at terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau. Vi skal beskytte Danmarks og danskernes sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at vi nu får et bedre værn mod de systematiske forhånelser, vi har set igennem længere tid,« siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Lovforslaget blev i august 2023 sendt i offentlig høring. Regeringen valgte efter høringsperioden at justere lovforslaget på en række områder. Lovforslaget blev blandt andet afgrænset til alene at gælde utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund. Derudover blev det skrevet ind i lovforslagets bemærkninger, at kunstværker, hvor den utilbørlige behandling er en mindre del af et større værk, ikke er omfattet af forbuddet.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Valerii Minhirov / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/q5c6