Udsættelse af varslede arbejdsstandsninger

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i to uger. Det betyder, at arbejdsstandsninger tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.

»Forligsinstitutionen har modtaget en række konfliktvarsler, der vedrører overenskomster på det offentlige arbejdsmarked. Konflikt i form af strejke er varslet til at træde i kraft den 4. april 2018 og konflikt i form af lockout er varslet til at træde i kraft den 10. april 2018. På enkelte områder er der fremsendt varsler for strejke og lockout med senere datoer.

Som forligsmand bestemmer jeg hermed, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger, jf. § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. Arbejdsstandsninger kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.

Hvis forhandlingerne afsluttes inden for de 2 uger, kan konflikt iværksættes på femtedagen efter, jeg har erklæret forhandlingerne for afsluttet uden resultat, jf. § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.«

Det skriver forligsmand Mette Christensen i en pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen.

[tds_note]Nu kan en eventuel konflikt tidligst starte på femtedagen efter udsættelsen. Det vil sige strejke søndag den 22. april og lockout lørdag den 28. april. Med mindre forligsmanden meddeler, at hun har opgivet at nå et resultat. Så kan konflikten begynde på femtedagen efter denne beslutning.[/tds_note]

Læs også: Strejke og lockout: Måske skal forældre have penge retur?

»Vi er meget tilfredse med, at forligsmanden har besluttet at udsætte konflikten. Det må være realistisk, at vi nu – med lidt ekstra tid til rådighed – kan få enderne til at nå sammen. Jeg kan i hvert fald garantere for, at vi i KL vil gøre alt, hvad vi kan for at indgå et forlig,« udtaler formanden for Løn- og Personaleudvalget i KL, Michael Ziegler, i en pressemeddelelse fra KL.

Læs også: Hvor bliver borgerne i Slagelse ramt af strejke og lockout?


Grafik: Slagelse Media.

Opdateret: 2018-03-29.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.