Landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Et landsdækkende center skal samle politiindsatsen mod it-relateret økonomisk kriminalitet. Centeret er seneste tiltag i politiets bestræbelser på at skabe mere tryghed på nettet.

Mere og mere kriminalitet flytter over på internettet, og for at imødegå den udfordring opretter politiet et landsdækkende center for behandling af sager vedrørende it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK).

Indledningsvist vil centret beskæftige sig med sager om bedrageri og svindel på internettet. Når centeret er i drift, vil andre it-relaterede kriminalitetsformer blive inddraget i arbejdet.

Ved at samle indsatsen mod kriminalitet på nettet i ét center tilpasser politiet indsatsen til en virkelighed, hvor kriminaliteten ikke lader sig afgrænse af kredsgrænser, og hvor udviklingen går hurtigt:

»It-kriminalitet går ofte på tværs af politikredse og landegrænser. Derfor er der behov for at samle kræfterne og skabe bedre muligheder for at operere på tværs af kredsgrænser. Det er nødvendigt, hvis vi skal lykkes med at knække kurven for it-kriminalitet,« siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og fortsætter:

»Det nye landsdækkende center vil være med til at sikre en styrket og mere ensartet indsats imod it-relateret kriminalitet og give bedre muligheder for overblik over kriminalitetens omfang og udvikling,« forklarer politichefen.

Centeret vil være klar til at håndtere de første sager i slutningen af året, og det bliver placeret i Københavns Politi. Planen er, at centeret vil stå for anmeldelse, visitation og den indledende efterforskning i sagerne, samle sagerne og sende dem til den politikreds, som skal forestå den videre efterforskning.

Samtidig skal centeret øge den forebyggende indsats, navnlig i relation til it-relateret kriminalitet rettet mod små og mellemstore virksomheder og den borgernære it-relaterede kriminalitet. Det skal blandt andet ske ved at bidrage til at øge borgeres og virksomheders opmærksomhed på den form for kriminalitet.

Læs også: Politi advarer: Vær påpasselig med at dele på sociale medier


Arkivfoto: Rigspolitiet

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.