Stop for familiesammenføring på Motalavej og i Ringparken

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Ny aftale for ægtefællesammenføring lukker for familiesammenføring i ghettoer såsom Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået en aftale om strammere regler for ægtefællesammenføring.

Krav til sprog, job og bolig erstatter tilknytningskravet

Tilknytningskravet udskiftes med klare krav til, at parret blandt andet skal kunne klare sig både sprogligt og jobmæssigt. Der stilles også krav om, at parret ikke bor i et udsat boligområde såsom Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør.

Boligkravet skærpes, så familiens bolig ikke længere må ligge i et udsat boligområde. Derudover fordobles den økonomiske sikkerhedsstillelse til 100.000 kroner. Dertil kommer, at danskkravet til ansøgeren skærpes, så ansøgeren – udover at skulle bestå danskprøve på A1-niveau efter 6 måneder – også skal bestå danskprøve på A2-niveau efter 9 måneder.

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives i fremtiden, hvis ægtefællerne samlet set opfylder 4 ud af følgende 6 integrationsrelevante betingelser:

  • Herboendes sprogkundskaber
  • Herboendes erhvervserfaring
  • Herboendes uddannelse
  • Ansøgers sprogkundskaber
  • Ansøgers erhvervserfaring
  • Ansøgers uddannelse

Betingelsen vedrørende den herboendes sprogkundskaber (bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende) er ufravigelig. Det betyder, at ægtefællerne eller samleverne herudover skal opfylde mindst tre af de resterende fem betingelser.

De nye regler vil supplere de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring, herunder 24-årsreglen, selvforsørgelsespligten og vandelskravet, der videreføres.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) er tilfreds med aftalen:

“Jeg synes, vi har indgået en rigtig god aftale, hvor vi nu i højere grad byder velkommen til dem, som kan og vil bidrage, når de kommer hertil. Vi sikrer gennem de nye, strammere regler, at udlandsdanskere får bedre mulighed for at få deres ægtefælle med hjem, men vi sikrer samtidig, at udenlandske ægtefæller ikke ender som hjemmegående i et udsat boligområde. De skal fra starten kunne tage aktivt del i det danske samfund. Derfor stiller vi fremover en række stramme, afbalancerede og realistiske krav for ægtefællesammenføring, hvor integrationen er i centrum,” siger Inger Støjberg.

Fortsat skærpede krav til herboende indvandrere

Herboende indvandrere skal samtidig leve op til de nye og skærpede betingelser for permanent opholdstilladelse, som blev gennemført ved ændringer af reglerne om permanent opholdstilladelse i 2016 og 2017.

Kravene til herboende indvandrere, som ønsker familiesammenføring med en ægtefælle fra udlandet, kan læses i bilaget om “Skærpelse af de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse, der stilles som krav for ægtefællesammenføring for herboende indvandrere”. Du finder bilag 1 her.

Genrefoto: robru / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.