Slut med fartbøder til brandbiler og ambulancer

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Det er slut med, at udrykningskøretøjer risikerer bøder, når de kører forbi en af Vejdirektoratets stærekasser i forbindelse med udrykningskørsel.

Rigspolitiet har fundet en løsning for stærekassebøder, så førere af brandbiler, ambulancer og andre udrykningskøretøjer ikke uretmæssigt får bøder tilsendt efter en udrykningskørsel. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Udrykningskøretøjer fjernes ved manuel gennemgang

Det er slut med, at udrykningskøretøjer risikerer bøder, når de kører forbi en af Vejdirektoratets stærekasser i høj fart i forbindelse med udrykningskørsel.

Rigspolitiet har fundet en løsning, der sikrer, at køretøjerne sorteres fra i sagsbehandlingen. Det betyder, at førere af eksempelvis brandbiler eller ambulancer ikke efterfølgende skal bruge tid på at dokumentere, at hastighedsoverskridelsen skete i forbindelse med en udrykning.

»Det er glædeligt, at vi nu har fundet en løsning, så vi undgår at udrykningskøretøjer får bøder uretmæssigt og bagefter skal bruge tid på at dokumentere, at det var i forbindelse med en udrykning,« siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Løsningen består i, at sagsbehandlerne i forbindelse med den manuelle gennemgang af hastighedssager frasorterer de sager, hvor det visuelt kan konstateres ud fra det optagne billede, at der er tale om et udrykningskøretøj.

I disse tilfælde, som vil omfatte langt de fleste sager, vil der ikke blive udstedt et bødeforelæg.

»Det er en pragmatisk og praktisk løsning, som løser de uhensigtsmæssigheder, der har været. Det er ikke noget, der koster tid eller penge for politiet, og vi vil opdage langt de fleste sager på denne måde,« siger Christian Berthelsen.

Indfører stikprøvevis kontrol af beredskabsaktører

Med løsningen er der en risiko for, at uberettigede hastighedsovertrædelser begået af beredskabsaktører ikke vil blive sanktioneret.

Derfor har politiet besluttet at indføre stikprøvevise kontroller. Ved disse kontroller efterprøver politiet, om der i det enkelte tilfælde har været tale om en udrykningskørsel.

Stikprøvekontrollen skal omfatte et bredt udsnit af beredskabsaktørerne og forskelligartede hastighedsovertrædelser.

Indtil videre gælder løsningen ikke politiet, men alene de øvrige beredskabsaktører (ambulancer, brandvæsen, akutlæge med videre).

Det skyldes, at der i forhold til politiets udrykningskørsel er behov for at gennemføre en ændring af retsplejeloven, før den beskrevne løsningsmodel vil kunne gælde for politiets uniformerede biler.

Øverst: Stærekasse. (Foto: Vejdirektoratet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.