Rigspolitichefen kommenter minksagen

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – »Jeg har hverken set eller godkendt det pågældende actioncard, og jeg har ikke deltaget i udarbejdelsen eller anvendelsen af det,« lyder det fra rigspolitichefen.

Rigspolitichefens kommentar vedrørende minksagen og Rigspolitiets actioncard. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Meget fokus på politiets og rigspolitichefens rolle

Der har i det seneste døgn været meget fokus på politiets og min rolle i minksagen. Det er helt forståeligt, når der er sket alvorlige fejl hos så mange myndigheder, som det her er tilfældet.

Det er fra flere sider tilkendegivet, at der bør foretages yderligere undersøgelser. Det sætter begrænsninger for, hvad jeg bør udtale mig om på nuværende tidspunkt.

Læs også: Politiet beklager fejlbehæftet actioncard i minksagen.

Kritikken mod mig for bevidst at have brudt loven, gør dog, at jeg som rigspolitichef finder det nødvendigt at præcisere følgende:

  • Rigspolitiets politiområde i Ejby, hvorunder Den Nationale Operative Stab (NOST) hører, har ledet en lang række myndighedsindsatser under hele coronakrisen. Ofte under et meget stort tidspres og med opgaver, som var nye og ikke naturligt falder ind under politiets arbejdsområder.
  • I den forbindelse er der udstedt mange hundrede actioncards til politiets medarbejdere om vidt forskellige spørgsmål, herunder det nu omdiskuterede actioncard til medarbejdere, som har ydet call-center bistand til Fødevarestyrelsen i minksagen.
  • Jeg har hverken set eller godkendt det pågældende actioncard, og jeg har ikke deltaget i udarbejdelsen eller anvendelsen af det. Det er sædvanlig praksis i en organisation af Rigspolitiets størrelse.
  • De telefoniske kontakter, som er omtalt i redegørelsen, er heller ikke gået via mig.
  • Coronakrisen har givet politiet mange nye opgaver, og der er begået fejl. Men en påstand om, at jeg bevidst skulle have tilsidesat loven, har intet på sig.

Når det er sagt, vil jeg gerne igen beklage hele forløbet. I særdeleshed over for landets minkavlere.

Øverst: Rigspolitichef Thorkild Fogde. (Foto: Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.