Politiet beklager fejlbehæftet actioncard i minksagen

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – »Det er en fejl, som vi dybt beklager. Vi løfter rigtig mange opgaver i politiet, og derfor kan der desværre ske fejl. Det er sket her. Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os,« siger rigspolitichefen.

Pressemeddelelse om Rigspolitiets actioncard til brug for kontakten til minkavlerne på vegne af Fødevarestyrelsen. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Minkavlerne kunne antage mulighed for tvangsaflivning

Som det fremgår af myndighedernes redegørelse, blev NOST (Den Nationale Operative Stab) den 6. november 2020 anmodet om at yde Fødevarestyrelsen bistand til telefonisk at kontakte minkavlere uden for smittezonen.

I den forbindelse blev der i NOST udarbejdet et actioncard til brug for de medarbejdere, der telefonisk skulle kontakte de enkelte minkavlere på Fødevarestyrelsens vegne.

Det pågældende actioncard indeholdt en formulering, som – hvis anvendt i telefonsamtalerne – kunne give minkavlerne grund til at antage, at myndighederne kunne gennemtvinge aflivning. Rigspolitiet har beklaget dette.

Rigspolitiet har allerede kontaktet de berørte minkavlere

Det pågældende actioncard blev udarbejdet og anvendt fra fredag den 6. november til søndag den 8. november. Den omtalte formulering var tiltænkt anvendelse i forhold til de minkavlere, der under telefonsamtalen tilkendegav, at de ikke ønskede at medvirke til optælling.

Den 10. november skrev Fødevarestyrelsen til alle minkavlere vedrørende retsgrundlag med videre, og den 12. november tog Rigspolitiet individuel kontakt til de otte minkavlere, som vurderedes at kunne have fået den fejlagtige orientering.

Rigspolitiet beklagede i den forbindelse og sikrede sig, at de pågældende var bekendt med den gældende retstilstand.

»Det er en fejl, som vi dybt beklager. Vi løfter rigtig mange opgaver i politiet, og derfor kan der desværre ske fejl. Det er sket her. Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os,« siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Øverst: Rigspolitichef Thorkild Fogde. (Foto: Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.